Výbuch válečné munice v Ostravě opět připomněl, jak důležité je dodržovat zásady bezpečnosti práce při výkopových pracích

V ostravské části Hulváky se 8. dubna krátce před 8. hodinou ranní ozvala silná exploze. Při výbuchu zemřel jeden pracovník. Další muž utrpěl zranění hlavy. Exploze nastala při výkopových pracích během opravy bytového domu. Policie později potvrdila, že šlo o leteckou pumu z druhé světové války. Muž si zřejmě spletl nevybuchlou munici s kanalizační trubkou a rozbrušovačkou se ji pokusil rozřezat. Po výbuchu na místě zasahovali hasiči i pyrotechnici a desítky obyvatel okolních domů musely být evakuovány.

Riziková práce

Po stavebnictví jsou zemní a výkopové práce druhou skupinou, kde vzniká nejvíce smrtelných a vážných pracovních úrazů. Nejčastějším zdrojem těchto úrazů je pád uvolněné zeminy ze stěn výkopů a následné zavalení pracovníka, který se ve výkopu nachází. Při výkopových pracích mohou zaměstnanci narazit také na plynové potrubí, kanalizaci či neznámý předmět. Zcela zásadní je s těmito cizími předměty nemanipulovat a ihned kontaktovat koordinátora stavby či jinou zodpovědnou osobu, která na místo povolá odborníky. Může se totiž jednat o výbušninu, jako tomu bylo i v tomto případě. Při neodborné manipulaci pak může dojít k výbuchu a vážnému zranění či dokonce smrti pracovníků stavby.

Proškolení zaměstnanců hraje prim

Před zahájením zemních a výkopových pracích je zaměstnavatel či zhotovitel stavby povinen zajistit všem pracovníkům odborné školení o bezpečnosti práce na staveništi, a to včetně profesních doplňků. Jedná se o důležité doplňující informace pro konkrétní pracovní činnost, při které se zaměstnanec může setkat se specifickými bezpečnostními riziky. V praxi to pak vypadá tak, že zaměstnanec absolvuje obecné školení BOZP v oblasti stavebnictví a k tomu profesní doplněk, který se vztahuje k zemním a výkopovým pracím.

Obecná pravidla

Už ve fázi projektu musí být ještě před kopnutím do země zajištěny trasy technické infrastruktury v dané oblasti, jejich hloubka uložení, druh a materiál. Všechny výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být řádně zajištěny. Pro pracovníky ve výkopech musí být zřízeny bezpečné sestupy a výstupy pomocí žebříků, schodů či šikmých ramp. Stěny výkopů musí být vždy zajištěny proti sesutí a jejich okraje nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu. Podrobnější požadavky na zemní a výkopové práce stanovuje zákon č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Důležité je také zdůraznit, že zaměstnavatel se musí postarat o pravidelnou kontrolu zajištění výkopů, pažení, přechodů, přejezdů a výstražných a osvětlovacích těles.

Zajistěte pro své zaměstnance bezpečné pracoviště

Opět se potvrdilo, jak důležité je dodržovat bezpečnostní zásady na pracovišti. Nepodceňujte je proto ani vy. Obraťte se na EXTÉRII, která se specializuje na oblasti BOZP a PO. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se o vše už postaráme za vás.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku