Zákaz kouření spojený s problematikou požární ochrany

Zákaz kouření je úzce spjat s problematikou požární ochrany, do které může zasáhnout. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně totiž jasně stanovuje, že: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek“. Fyzická osoba je tedy povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, a to zejména při používání tepelných, elektrických či plynových spotřebičů a komínů. Zvýšené opatrnosti je potřeba dbát také při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, při manipulaci s nimi či s otevřeným ohněm. Stanovené předpisy požární ochrany tedy přímo kouření na pracovišti nezakazují.

Je zaměstnavatel oprávněný zakázat kouření na pracovišti?

Podle současných zákonů může zaměstnavatel kouření na svém pracovišti zakázat. Zákaz kouření se objevuje především v prostorách, jako jsou restaurace, školy, ubytovací zařízení či místa, kde hrozí vysoké riziko vzniku požáru.

Pokud zaměstnavatel zakáže na pracovišti kouřit, zaměstnanci si mohou jít zakouřit během přestávky na jídlo nebo odpočinek. Vyhrazený čas na pauzy v práci se totiž nezapočítávají do pracovní doby a zaměstnanec tak zpravidla může opustit areál svého zaměstnavatele.

Berte ohled také na ostatní

Úplný zákaz kouření na pracovišti je tedy vždy v kompetenci zaměstnavatele. Kouření je možné řešit v rámci přestávek na jídlo a oddech, které zaměstnanci mohou trávit mimo pracoviště. Kouřit libovolně kdekoliv na pracovišti je však kvůli nekuřáckým zaměstnancům takřka nemožné.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku