Jak probíhala kontrola z KHS u firmy podnikající v automobilovém průmyslu?

V tomto případě se jednalo o kontrolu z krajské hygienické stanice (KHS), která oznámila plánovanou návštěvu firmě pracující v automobilovém průmyslu. Klient proto na nic nečekal a ihned kontaktoval odborníky z EXTÉRIE. Na místo dorazila technička, která s klientem prošla veškerou dokumentaci k BOZP, zkontrolovala pracovní smlouvy zaměstnanců a karty výdeje OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky). Technička klienta upozornila na potřebu aktualizovat směrnice OOPP, vyhodnocení pracovních rizik a karty pro přidělování OOPP. V dokumentaci chyběly některé podpisy, které proto byly doplněny do vytvořené prezenční listiny.

Po příjezdu paní inspektorky z KHS proběhlo seznámení s náplní práce zaměstnanců a kontrola dokumentace BOZP. Při procházení vstupních lékařských prohlídek zaměstnanců upozornila inspektorka na pár nedostatků. Změnilo se totiž IČOnázev společnosti, což bylo potřeba uvést také do lékařských prohlídek všech zaměstnanců. Dále se kontrola zaměřila na prostory jako šatny, toalety, a také odvětrávání a vytápění veškerých prostor na pracovišti. Inspektorka si také vyžádala dokumentaci k používané vzduchotechnice, kterou klient na místě nemohl doložit. Pro doplnění zápisu si proto vyžádala její zaslání na e-mailovou adresu.  

Povinnost absolvovat lékařskou prohlídku před vznikem pracovního poměru stanovuje § 59 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Při vzniku pracovního poměru bez vstupní lékařské prohlídky může inspektorát práce vyměřit zaměstnavateli pokutu až do výše 300 tisíc korun.

Výsledek kontroly

Na závěr kontroly si paní inspektorka vyžádala doplnění některých dokumentů ohledně budovy, skladu a zmiňované vzduchotechniky. Kontrola se obešla bez sankce a všechny drobné nedostatky byly vyřešeny rovnou na místě v průběhu kontroly. Se zastoupením u kontroly byli zástupci jednatele spokojeni a pro případ, že by potřebovali s doplněním daných dokumentů pomoct, zůstali s techničkou EXTÉRIE v kontaktu.

Jde vám také ze všech bezpečnostních předpisů hlava kolem? Potřebujete poradit? Obraťte se na specialisty ve svém oboru. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a všechny starosti ohledně BOZP a PO přenechte odborníkům.  

Přečtěte si další reference klientů EXTÉRIE:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku