Pracovní úraz klienta EXTÉRIE

Dne 14. 10. 2021 kontaktoval klient EXTÉRIE našeho technika a informoval ho o mimořádné události, kdy u nich na pracovišti došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance. V souvislosti s nehodou na pracovišti se klientovi nahlásila také kontrola z OIP (oblastního inspektorátu práce). Technik proto na nic nečekal a ještě před plánovanou kontrolou si s klientem domluvil konzultaci a prohlídku celého pracoviště.

Okolnosti úrazu

Po příjezdu na místo začal technik s ředitelem firmy ihned řešit okolnosti vzniku úrazu zaměstnance. V tomto případě se jednalo o zemědělskou firmu, ve které pracovní úraz utrpěl traktorista, který manipuloval se zemědělským pluhem. Při vybíjení čepu ze stroje došlo k odletu střepiny, která nešťastnou náhodou zasáhla oko zaměstnance, a to i přes údajné použití ochranných brýlí. Pracovník proto ihned nahlásil úraz zaměstnavateli, který provedl zápis do knihy úrazů.

V případě, že by zaměstnavatel nevedl evidenci pracovních úrazů, hrozí mu podle § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. pokuta až do výše 400 tisíc korun.

Zdravotní stav zaměstnance se však po pár dnech výrazně zhoršil. Pracovník proto musel vyhledat lékařskou pomoc. Následně byl ihned hospitalizován a ocitl se tak v dočasné pracovní neschopnosti. Lékařská diagnóza odhalila, že měl zaměstnanec střepinu v sítnici a byla proto nutná operace. Na to musel reagovat také zaměstnavatel, který ihned vyplnil záznam o pracovním úrazu a zaslal jej na OIP a zdravotní pojišťovnu zaměstnance.

Kontrola z oblastního inspektorátu práce

Před nahlášenou kontrolou dorazil technik EXÉTRIE s dostatečným předstihem, aby s klientem stihl vše zkontrolovat a připravit potřebné dokumenty. Po příjezdu paní inspektorky z OIP se přesunuli k prošetření úrazu zaměstnance a kontrole dokumentace BOZP. V návaznosti na nehodu se inspektorka zaměřila také na směrnice ohledně OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků), organizační směrnice BOZP, lékařské prohlídky nebo evidenci výdeje na OOPP. K dokumentaci BOZP neměla žádné připomínky a zdály se jí v pořádku.

Na závěr prohlídky inspektorka navrhla jen pár drobných úprav a doporučení na směrnice, které souvisí s předmětem klientova podnikání. V souvislosti s tímto doporučením vytvořil technik cenovou nabídku na dokumentaci, kterou klient potřeboval doplnit.

Ztrácíte se v nepřehledných předpisech a normách v oblasti BOZP a PO? Pomůžeme vám. Obraťte se na naše odborníky, kteří vše potřebné vyřeší za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIE:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku