Pracovní úraz klienta EXTÉRIE

Dne 14. 10. 2021 kontaktoval klient EXTÉRIE našeho technika a informoval ho o mimořádné události, kdy u nich na pracovišti došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance. V souvislosti s nehodou na pracovišti se klientovi nahlásila také kontrola z OIP (oblastního inspektorátu práce). Technik proto na nic nečekal a ještě před plánovanou kontrolou si s klientem domluvil konzultaci a prohlídku celého pracoviště.

Okolnosti úrazu

Po příjezdu na místo začal technik s ředitelem firmy ihned řešit okolnosti vzniku úrazu zaměstnance. V tomto případě se jednalo o zemědělskou firmu, ve které pracovní úraz utrpěl traktorista, který manipuloval se zemědělským pluhem. Při vybíjení čepu ze stroje došlo k odletu střepiny, která nešťastnou náhodou zasáhla oko zaměstnance, a to i přes údajné použití ochranných brýlí. Pracovník proto ihned nahlásil úraz zaměstnavateli, který provedl zápis do knihy úrazů.

V případě, že by zaměstnavatel nevedl evidenci pracovních úrazů, hrozí mu podle § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a nařízení vlády č. 201/2010 Sb. pokuta až do výše 400 tisíc korun.

Zdravotní stav zaměstnance se však po pár dnech výrazně zhoršil. Pracovník proto musel vyhledat lékařskou pomoc. Následně byl ihned hospitalizován a ocitl se tak v dočasné pracovní neschopnosti. Lékařská diagnóza odhalila, že měl zaměstnanec střepinu v sítnici a byla proto nutná operace. Na to musel reagovat také zaměstnavatel, který ihned vyplnil záznam o pracovním úrazu a zaslal jej na OIP a zdravotní pojišťovnu zaměstnance.

Kontrola z oblastního inspektorátu práce

Před nahlášenou kontrolou dorazil technik EXÉTRIE s dostatečným předstihem, aby s klientem stihl vše zkontrolovat a připravit potřebné dokumenty. Po příjezdu paní inspektorky z OIP se přesunuli k prošetření úrazu zaměstnance a kontrole dokumentace BOZP. V návaznosti na nehodu se inspektorka zaměřila také na směrnice ohledně OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků), organizační směrnice BOZP, lékařské prohlídky nebo evidenci výdeje na OOPP. K dokumentaci BOZP neměla žádné připomínky a zdály se jí v pořádku.

Na závěr prohlídky inspektorka navrhla jen pár drobných úprav a doporučení na směrnice, které souvisí s předmětem klientova podnikání. V souvislosti s tímto doporučením vytvořil technik cenovou nabídku na dokumentaci, kterou klient potřeboval doplnit.

Ztrácíte se v nepřehledných předpisech a normách v oblasti BOZP a PO? Pomůžeme vám. Obraťte se na naše odborníky, kteří vše potřebné vyřeší za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIE:

Související články:

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Nahlásila se k vám do firmy kontrola a nevíte si rady? I s takovou situací si dokážeme rychle poradit. U společnosti zabývající se opravou zemědělských strojů se na udání ohlásila …

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Na začátku května navštívil náš technik pracoviště pivovaru před plánovanou kontrolou HZS. Na předkontrole klasicky prošel veškerou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení stavby a následně i pracoviště. V …

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Chci informační schůzku