Jak správně vyplnit záznam o úrazu a na co si dát pozor

Pracovní úraz je nepříjemná záležitost pro obě strany, jak pro zraněného zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že zdraví máme jen jedno a úrazy v zaměstnání jsou úzce spjaty s náklady na léčení či případným odškodněním, je velice důležité držet se pravidel, která jsou v tomto ohledu stanovena. To platí především pro zaměstnavatele, kterým v případě porušení těchto pravidel hrozí až 2 milionová pokuta!

Legislativa propojená s pracovními úrazy a jejich zaznamenáváním

Kdy vyplnit záznam o úrazu

Jakýkoliv pracovní úraz je třeba bezodkladně zaznamenat do knihy úrazů a vyhotovit záznam o úrazu. V případě, že se jedná o vážnější úraz, který způsobí pracovní neschopnost na více než 3 kalendářní dny, či dokonce úmrtí, je nutné bezodkladně (nejpozději však do 5. dne následujícího měsíce) odeslat záznam i na Oblastní inspektorát práce a příslušnou zdravotní pojišťovnu poraněného zaměstnance (případně odeslat záznam pozůstalým). Pokud se jedná o smrtelný úraz, záznam o něm je nutno odeslat nejpozději do pátého dne od úrazu a je nutné jej odeslat také Policii České republiky!

Držte se faktů

Vyplňování záznamu do knihy úrazu, ale i samotného záznamu o úrazu může být zmatečné. Proto, pokud se nějaké zranění stane na vašem pracovišti, neváhejte se na nás obrátit. Seznámíme vás nejen s povinnostmi, které je třeba splnit, ale pomůžeme vám i se samotným vyplňováním dokumentů, abyste předešli případným zbytečným chybám.

Obecně se však dá říci, že vždy je dobré se držet faktů. Popište přesně, jak se událost stala, co bylo příčinou a co přesně jsou za následky. Pořádně si záznam nejprve přečtěte, ujistěte se, že všemu rozumíte a poté začněte vyplňovat.

V prvním kroku vyplníte údaje o zaměstnavateli (Jméno, IČO, Název, Obec apod.) a místě, kde k danému úrazu došlo. Dále vyplníte údaje o poraněném zaměstnanci, jeho osobní údaje, pracovní zařazení atd. 

Následuje upřesnění daného úrazu, tedy jak k němu došlo, kdy k němu došlo, co bylo zdrojem úrazu, co bylo jeho příčinou, o jaký druh zranění se jedná, které části těla jsou zraněné, detailní podání vysvětlení, jak přesně ke zranění došlo a jaká opatření jsou nyní přijatá pro zabránění opakování tohoto pracovního úrazu.

Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele

Pokud se ukáže, že daný pracovní úraz způsobil sám zaměstnanec, zaměstnavatel se může rozhodnout, zda se zcela či částečně zprostí odpovědnosti za pracovní úraz.

  1. Zproštění se ZCELA odpovědnosti – Zaměstnavatel se zprošťuje povinnosti nahradit škodu nebo nemajetkovou újmu zcela, prokáže-li, že vznikla tak, že:
  2. zaměstnanec svým zaviněním porušil právní a ostatní předpisy, či BOZP pokyny, i přesto, že s nimi byl řádně seznámen a dodržování bylo zaměstnavatelem vyžadováno a kontrolováno,
  3. zaměstnanec požil alkohol či omamné látky během pracovní doby.
  4. Zproštění se ZČÁSTI odpovědnosti – V tomto případě hradí zaměstnavatel pouze část, dle míry zavinění zaměstnance. Toto zavinění vzniklo jeho konáním, které bylo v rozporu s nařízeními.

Pokud má zaměstnanec trvalé následky způsobené pracovním úrazem, s plnou odpovědností zaměstnavatele (např. v důsledku nevedení BOZP a PO agendy), musí daný zaměstnavatel převést zaměstnance na jinou práci. Pokud to není možné, může ukončit pracovní poměr. V tomto případě náleží zaměstnanci odstupné v minimální výši dvanácti násobku průměrného výdělku, a to do doby než zaměstnanec dovrší 65 let nebo mu je uznán starobní důchod.

Prevence je klíčová, mějte v pořádku celou BOZP a PO agendu

Pokud zaměstnavatel řádně vede BOZP a PO dokumentaci, kterou pravidelně aktualizuje, informuje o ní zaměstnance, pravidelně školí, vyžaduje a kontroluje dodržování všech směrnic nařízení, je v podstatě krytý a může být v takových případech v klidu.

Pokud chcete mít jistotu, že máte vše v pořádku, obraťte se na odborníky. V případě úrazu vám pomůžeme i s vyplněním tohoto záznamu. Se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti a vše, co k ní patří, vám pomůže společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už přes 10 let. Neváhejte proto a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku