Státní úřad inspekce práce udělil v loňském roce pokuty s celkovou výší téměř 380 milionů!

Na data za letošní rok si ještě nějakou dobu počkáme. Výsledky za ten loňský, nám ale jsou již známy a mluví zcela jasně! Státní úřad inspekce práce provedl za rok 2021 celkem 14 443 kontrol, během kterých rozdal pokuty v souhrnné výši za 378 967 000 korun českých.

Nejvíce kontrol v oblastech BOZP a nelegálního zaměstnávání

Naplánováno bylo pro loňský rok 20 000 kontrol, skutečně proběhlo 14 443 z nich, a to v těchto oblastech:

  • 5234 kontrol v oblasti bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a provozu vyhrazených technických zařízení,
  • 3318 kontrol spadalo do oblasti dodržování pracovních vztahů a vhodných pracovních podmínek,
  • 5222 se zabývalo odhalováním nelegálního zaměstnávání,
  • 669 kontrol v oblasti zaměstnanosti,
  • 572 z nich řešilo příčiny a okolnosti pracovních úrazů.

Další působnost SÚIP

Kromě kontrol se SÚIP také zabývá vydáváním vyjádření k projektovým dokumentacím staveb, kterých v loňském roce bylo 2 076. V neposlední řadě se úřad účastnil celkem 1 053 případů kolaudačního řízení staveb. 

Nejvíce podnětů k prošetření se týkalo malých a středních firem

Celkem bylo za rok 2021 podáno na Státní úřad inspekce práce 5 318 podnětů ke kontrole. Z těchto podnětů z nich většina poukazovala na případné porušování právních předpisů u zaměstnavatelů s méně než 10 zaměstnanci. Případně se jednalo o zaměstnavatele zaměstnávající 10-49 zaměstnanců.

Méně kontrol, větší pokuty

Souhrnná výše pokut činila v roce 2021 celkem 378 967 000 korun za celkem 14 443 kontrol, při kterých bylo rozdáno 3 526 pokut. Pro srovnání, v roce 2020 proběhlo 15 852 kontrol (tedy o 1 409 více než v roce 2021), bylo uloženo celkem 3 101 pokut a rozdány pokuty v celkové výši 274 961 500 korun. I přesto, že proběhlo v roce 2021 méně kontrol, byly rozdány daleko vyšší pokuty. Nárůst činí 104 005 500 korun.

Kontrola může přijít ještě dnes. Nečekejte na zbytečnou pokutu!

Mějte i vy vše v pořádku během kontrol příslušných státních institucí! Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Nechte se zastoupit během kontrol ze strany státních kontrolních úřadů a šetřete své peníze za zbytečné pokuty! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku