Kontrola Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR v Centru sociálních služeb Hrabyně

V listopadu se Centru sociálních služeb v Hrabyni nahlásila plánovaná kontrola z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky. Na místo proto dorazila technička EXTÉRIE, která se sešla s technickým náměstkem. Ten má na starost BOZP centra, a proto vše projednávala s ním. Zvolila stejný postup jako při kontrole z OIP. Prošla si celou dokumentaci BOZP, ve které narazila na nesrovnalosti ve vyhodnocených rizicích, které bylo potřeba aktualizovat. Kontrola pracoviště neproběhla. Podle technického náměstka to nebylo potřeba, jelikož je podle něj vše v pořádku a sám si také provádí roční prověrky BOZP, ke kterým má i záznamy schváleny interní komisí.  

Průběh kontroly

Dne 16. 11. 2021 dorazila technička EXTÉRIE do centra s předstihem. Kvůli šířícímu se viru COVID-19 museli v centru přijmout určitá bezpečnostníhygienická opatření, proto ještě před příchodem inspekce technička s paní ředitelkou centra probrala, jak budou při nahlášené kontrole postupovat.

Kontrola v čele s paní inspektorkou dorazila s půlhodinový předstihem a na místě byla přítomna také sekretářka a odborářka. Předmětem kontroly byla hlavně dokumentace BOZP a PO, konkrétně pak vyhodnocení rizik, Směrnice V 003/2021, karty OOPP, Směrnice V 011/2021, kontrolní listy a školící osnovy. Při kontrole dokumentů inspektorka nenašla žádné závažné nedostatky, pouze požádala o doplnění informací u pracovních pozic, na kterých zaměstnanci pracují také v noci. Dále požadovala připsat k lékařským prohlídkám konkrétní četnost, protože u těchto pozic jsou lékařské prohlídky četnější, a to bez ohledu na věk zaměstnance. Poslední věc, na kterou inspektorka upozornila, byla legislativa k alkoholu na pracovišti, která ve školících osnovách chyběla.

V případě, že zaměstnavatel nezajistí na pracovišti dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů nebo užívání návykových látek, hrozí mu pokuta až do výše 300 tisíc korun.  

Revize celého pracoviště

Po revizi dokumentace následovala kontrola pracoviště. Inspektorka chtěla vidět šatny zaměstnanců, prádelny a dílny. Při kontrole svařovny inspektorka narazila na nedopalky cigaret, které tam zaměstnanci nechali. Byli proto ihned důrazně upozorněni na přísný zákaz kouření v prostorách svařovny, který je navíc vyobrazen na všech hlavních dveřích dílen.

Po zkontrolování všech prostorů se inspektorka vrátila do kanceláře, kde si dodatečně doplnila zjištěné informace z kontroly pracoviště. Kromě drobných nedostatků nenašla žádná vážná pochybení a kontrola se tak obešla bez sankce.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIE:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku