Kontrola únikové cesty ve škole

Dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany je u základních a mateřských škol klíčové. Jedná se nejen o ochranu zdraví zaměstnanců, ale i dětí a žáků. Zároveň je zde mnoho specifických faktorů a rizik, které by mohly vést k úrazu. Jak dopadla u prověrky únikové cesty jedna ze základních a mateřských škol, kterou navštěvují také žáci s tělesným či mentálním handicapem?

Extéria dostala pozvánku na půdu školy na základě prosby o provedení prověrky pracoviště a především chráněné únikové cesty, kterou čeká kolaudace. Náš technik tedy neváhal a vyrazil na kontrolu.

Úniková cesta musí být zcela průchodná

Jako první byla provedena prověrka únikové cesty. Při té technik pana školníka seznamoval s tím, co je potřeba napravit a nechat provést. Jednalo se především o odstranění veškeré dekorace ze stěn, dále veškerého nábytku, květin a výrobků z papíru. Úniková cesta musí být volně průchozí a nesmí se na ní vyskytovat takové materiály, které snadno hoří.

Požární dveře, které zde vytváří chráněnou únikovou cestu, nemohou být otevřené a rozhodně nesmí být podložené zarážkou, která brání jejich zavření. Všechny požární dveře musí být stále zavřené. Více se o požárních dveřích dočtete v tomto článku.

V prvním patře narazil technik také na neuchycený sněhový hasicí přístroj, který je třeba upevnit ke zdi a zabezpečit jej tak proti pádu.

Protipožární dveře, které nejsou protipožární?

Technik také zjistil, že dveře do ředitelny, které PBŘ označuje jako protipožární, rozhodně protipožární nejsou. Ve druhém patře bylo poté nutné řádné doplnění označení únikové cesty.

Přečtěte si také: Vysazené požární dveře vás neochrání!

Kontrola dokumentace odhalila další chyby

Následovala kontrola dokumentace, v rámci níž technik upozornil na neaktuální revizní zprávy. Při prohlídce protokolu požárních dveří, které zpracovala jiná externí firma, poukázal také na to, že ani tento dokument není aktuální. Naštěstí Extéria poskytuje protokol o kontrole požárních dveří v relativně krátké době.

Na závěr náš technik opět shrnul problémy, které na pracovišti našel, a přislíbil, že pro jistotu seznam s nešvary zašle klientovi také do e-mailu.

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku