Požární dveře a nejčastější chyby v jejich používání

Požární ochrana má sloužit k zamezení ohrožení lidských životů a majetku před požárem a kouřem. Jste si jisti, že pro PO děláte maximum? V rámci PO existují takzvaná požárně bezpečnostní zařízení, která můžou například signalizovat požár, zajistit snadný únik osob při požáru nebo omezit jeho šíření. Jedním z těchto zařízení jsou také požární dveře.

Proč byste měli využít požárních dveří?

Požární dveře mají za úkol především minimalizovat šíření ohně a kouře v budově, musí proto splňovat určité normy a mít specifické vlastnosti. Mezi hlavní vlastnosti patří požární odolnost, minimální vzdálenost mezi dveřmi a okolními stěnami, funkce utěsnění kouře a systém automatického zavírání.

Kromě těchto parametrů je poté zásadní také jejich správná instalace a používání požárních dveří. Pokud jsou totiž dveře často používány, může dojít k narušení jejich integrity.

Přečtěte si také: Vysazené požární dveře vás neochrání!

Česká legislativa

Požární dveře jsou v české legislativě zakotveny hned v několika případech. Důležité je říct, že právní předpisy rozlišují dveře požární, jejichž funkce jsou zmíněné výše, a poté kouřotěsné požární dveře, které brání průniku kouře a zplodin hoření otvory v dělících konstrukcích.

Požární dveře MUSÍ být označovány – fyzicky, ale i v projektové dokumentaci. Značení musí být vždy viditelné, trvale čitelné a nesmazatelné.

Pravidelné kontroly

Protože dveře spadají do požárně bezpečnostních zařízení, je nutné je pravidelné kontrolovat. Paragraf 7 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 Sb. o požární prevenci stanovuje kontrolu provozuschopnosti požárních dveří nejméně jednou za rok, nestanovuje-li výrobce, průvodní dokumentace nebo prováděcí dokumentace, případně posouzení požárního nebezpečí, lhůtu kratší.

O kontrole je nutné vypracovat dokument odpovídající požadavkům vyhlášky.

Nejčastější chyby v provozu

Naši technici se již mnohokrát setkali s nešvary týkajícími se požárních dveří. Mezi běžné závady při jejich provozu patří mechanické poškození dveří, odstranění samozavírače, jejich úplné vysazení nebo zatarasení jinými předměty. Klasickou chybou je také to, že jsou dveře zajištěné jiným předmětem v otevřené poloze.

Když propukne požár, je už pozdě. Udělejte první krok už nyní!

Chcete se ujistit, že máte vše ohledně požární ochrany v pořádku? Využijte komplexní službu jedinečného konceptu v oboru BOZP a PO. Odborníci z EXTÉRIA vám zpracují kompletní dokumentacipravidelně ji aktualizují. Navíc vás zastoupí při kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů a HZS. Šetřete peníze a lidské životy!

Mohlo by Vás také zajímat:

Kolik hasicích přístrojů musíte mít na pracovišti?
3 stupně kontrolní činnosti v rámci BOZP
Nepodceňujte školení PO v bytových domech a zbytečně nehazardujte s lidskými životy!

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku