Kontrola z OIP u strojírenské firmy

Firma, zabývající se kovoobráběním a kovovýrobou, očekávala v nejbližší době návštěvu z oblastního inspektorátu práce. Na pomoc si proto zavolala technika EXTÉRIE, který dorazil obhlídnout a zkontrolovat pracoviště klienta.

Předběžná kontrola technika odhalila u klienta spoustu chybějících revizí, karet OOPP, vyhodnocení pracovních rizik nebo neaktuální dokumentaci. Při kontrole pracoviště narazil technik na lékárničku s léky po expiraci nebo neoznačené regály. Na všechny tyto nedostatky proto klienta upozornil a požádal ho, ať všechny závady a nedostatky do termínu kontroly odstraní.

Den kontroly z OIP

Dne 18. 1. 2022 dorazila na místo inspektorka z OIP. Klientovi oznámila, že předmětem kontroly budou tlaková zařízení a postupně si vyžádala také předložení dokumentace. Jednalo se především o školící osnovy, karty OOPP, knihu úrazů, rizika a zásady BOZP či roční prověrku. Inspektorka si vyžádala také dokumentaci k provádění specializovaných školení (řidiči, obsluha VZV, jeřábníci, obsluha tlak. nádob) a průkazy zaměstnanců. Namátkově kontrolovala také lékařské prohlídky dvou zaměstnanců, provozní deníky strojů a návod na tlakové nádoby. Následovala kontrola prostorů společnosti.

Při kontrole pracoviště se inspektorka zajímala o výrobní prostory, sklad a kompresorovnu. Klientovi byly vytknuty tlakové lahve nezajištěné proti pádu, na které byl technikem několikrát upozorněn. Veškeré shledané nedostatky, na které se v průběhu kontroly přišlo, technik s klientem prokonzultoval a navrhl vhodná řešení pro jejich odstranění.

Kontrola dokumentace, zpracovaná společností EXTÉRIA, proběhla v pořádku a inspektorka v ní neshledala žádné závady či pochybení.

Buďte na kontrolu připraveni i vy

Nahlásila se vám plánovaná kontrola nebo se obáváte, že nemáte dobře zpracovanou dokumentaci BOZP a PO? Obraťte se na odborníky v oblasti BOZP a PO a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku