Kontrola laboratoří polikliniky

Tentokrát při jedné ze svých kontrol zavítal technik EXTÉRIE do patologických laboratoří, které se nacházely v objektu polikliniky. Provoz laboratoří podléhá z hlediska hygienických kritérií velmi striktním předpisům. Klienti, podnikající v tomto oboru, proto musí klást velký důraz na bezpečnost práce a dodržování veškerých bezpečnostních nařízení a předpisů. V laboratořích se totiž používají zdravotnická zařízení, která podléhají pravidelným kontrolám a revizím či bezpečnostně technickým prohlídkám. Každá laboratoř je povinna mít zpracovaný provozní řád, který schválí samotná krajská hygienická stanice.

Na klienty, provozující laboratoře, jsou také kladeny větší požadavky na bezpečnost jejich zaměstnanců, protože pracují s biologickými činiteli. Jedná se o práci v druhé kategorii rizika, podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb., a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování práce do kategorií.

Technik EXTÉRIE při kontrole prostorů klienta zjistil, že nejčastějším pracovním úrazem zaměstnanců je pořezání ostrým předmětem. Navrhl proto zpracování pracovního postupu pro práci s ostrými předměty, aby se tak předešlo dalším případným zraněním na pracovišti.

Při kontrole pracoviště technik nalezl také závady, jako nesprávně vedenou evidenci OOPP. V kartách chyběly jednorázové pomůcky, jako jsou rukavice, roušky, ochranné brýle nebo štíty. Další závadu objevil technik v lékárničce, ve které se nacházely léky a prostředky první pomoci již po expirační době. Klient nebyl schopný technikovi doložit ani revizní zprávy od elektrických spotřebičů, které mu zajišťoval správce budovy. Při nepředložení požadovaných revizí k jednotlivým spotřebičům by v takovém případě hrozila klientovi vysoká pokuta.

Přenechte BOZP odborníkům

Vyhněte se vysokým pokutám za nesprávně nebo nedostatečně vedenou BOZPPO ve vaší firmě. Kontaktujte odborníky z firmy EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709, kteří se o bezpečnost práce na vašem pracovišti postarají za vás.

Přečtěte si další reference klientů EXTÉRIA:

Související články:

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Nahlásila se k vám do firmy kontrola a nevíte si rady? I s takovou situací si dokážeme rychle poradit. U společnosti zabývající se opravou zemědělských strojů se na udání ohlásila …

Ani nový klient se nečekané kontroly bát nemusí!

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Na začátku května navštívil náš technik pracoviště pivovaru před plánovanou kontrolou HZS. Na předkontrole klasicky prošel veškerou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení stavby a následně i pracoviště. V …

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Chci informační schůzku