Bezpečnostní značení a signály. Máte správně označené své pracoviště?

Na pracoviště, na němž jsou vykonávány práce, při kterých může dojít k ohrožení zdraví nebo dokonce života zaměstnanců, jste jako zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky, značení a signály. Ty mají pracovníkům předávat instrukce a informace, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Povinnost zaměstnavatele označit pracoviště bezpečnostními značkami, značením a signály, vyplývá z § 6 zákona č.309/3006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Uvedené bezpečnostní značky, značení a signály jsou zejména obrazové, zvukové či světelné.

Při návštěvě jednoho z klientů EXTÉRIE narazil bezpečnostní technik na poškozené bezpečnostní značení „Nepovolaným vstup zakázán“. Klienta proto ihned upozornil na to, aby nevyhovující značení vyměnil za nové. V případě kontroly by totiž za špatně či nedostatečně označené pracoviště hrozily klientovi vysoké pokuty a sankce.

Přenechte bezpečnost práce odborníkům

Chcete mít jistotu, že máte BOZPPO zpracované správně? Obraťte se na EXTÉRII, jedničku v poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a dozvíte se víc.

Přečtěte si reference klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku