Konzultace v Montessori školce

Pracoviště mateřské školy, která je zaměřena na Montessori výchovu, nedávno navštívila inspekce HZS. Ze strany paní inspektorky bylo nalezeno několik závad a nedostatků. Na základě výsledků z kontroly uvedených v protokolu společnost oslovila naší firmu o poskytování služeb v oblasti BOZP a PO.

Dokumentace bezpečnosti práce

Po příjezdu se techniků ujala paní ředitelka, která jim hned v úvodu předložila šanon s dokumentací, kterou v rámci BOZP a PO mají. Jednalo se například o souhlas s užíváním stavby, požárně bezpečnostní řešení objektu, revizní zprávy a dokument obsahující zařazení zaměstnanců a vedoucí zaměstnanců do kategorie č. 1 z hlediska kategorizace prací.

Požární dveře jsou důležité

Paní ředitelka technikům dále osvětlila nedávnou návštěvu inspekce HZS u nich na pracovišti a také předložila sepsaný výsledek kontroly. Součástí tohoto dokumentu byl také požadavek na vytvoření protokolu o kontrole požárních dveří. O potřebě umístění požárních dveří na pracovišti se psalo také v PBŘ. Technik Extérie tedy paní ředitelce vysvětlil, kde je potřeba doplnění dveří, a proč jsou tak potřebné. Tato skutečnost se paní ředitelce moc nelíbila. Paní ředitelka se obávala zranění dětí, protože by jim dveře mohli například sevřít a tím i zranit ruce.

Přečtěte si také: Požární dveře a nejčastější chyby v jejich používání.

Kontrola pracoviště

Dále se technici s paní ředitelkou přesunuli na pracoviště, kde se našlo také pár drobných závad, na které upozornili. V prvním patře objektu se kromě sociálního zařízení pro děti a dospělé nachází herna a kuchyňský kout. Zároveň je zde i východ na školní zahradu. Mateřská škola využívá i garáž, která slouží jako příruční sklad.

Na závěr technik ještě jednou informoval paní ředitelku o nalezených nedostatcích a vysvětlil, jak je možné je vyřešit. Paní ředitelka ochotně slíbila, že do příští prověrky vše napraví.

Přečtěte si také: Nezapomínejte na roční prověrky BOZP!

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku