Rubrika: Školství

Konzultace v Montessori školce

Pracoviště mateřské školy, která je zaměřena na Montessori výchovu, nedávno navštívila inspekce HZS. Ze strany paní inspektorky bylo nalezeno několik závad a nedostatků. Na základě výsledků …

Konzultace v Montessori školce

HACCP povinnosti v kavárenském a jiném potravinářském provozu

Otevřít si kavárnu neznamená jen dělat dobrou kávu a jednat s hosty. V potravinářství je mnoho povinností, legislativních předpisů a norem, které je třeba dodržovat. Mezi naše klienty patří i několik kaváren a bister, kterých se tyto normy přímo dotýkají. A tak jsme se rozhodli sepsat pár základních doporučení, na které byste v takovém provozu měli myslet.

HACCP povinnosti v kavárenském a jiném potravinářském provozu

Důležitost bezpečnostního značení

Nejen během pravidelných ročních prověrek se naši technici často setkávají s jedním z bezpečnostních nešvarů, a tím je zastavování bezpečnostních prvků či zařízení a zejména jejich neoznačování bezpečnostním značením.

Důležitost bezpečnostního značení

Školení a pravidelná roční prověrka pro školky, školy a gymnázia

Polovina, a zejména pak konec, prázdnin znamená pro učitelé a ostatní zaměstnance školek, základních, ale i středních škol přípravy na nadcházející školní rok. Ať už je to pravidelná údržba pozemku, aktualizace osnov a učebních plánů nebo pravidelné proškolení a prověrka z BOZP a PO.

Školení a pravidelná roční prověrka pro školky, školy a gymnázia

Revize jsou častým předmětem kontrol

Pod pojmem revize si lze představit kontrolu zařízení či systémů, která se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu. Revize může provádět pouze technik, který …

Revize jsou častým předmětem kontrol

Chci informační schůzku