Rubrika: Školství

Revize jsou častým předmětem kontrol

Pod pojmem revize si lze představit kontrolu zařízení či systémů, která se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu. Revize může provádět pouze technik, který …

Revize jsou častým předmětem kontrol

Proč je tak důležité vést si deník kontrol BOZP?

Při nedávné kontrole klienta EXTÉRIE si inspektor vyžádal záznamy o průběžných celoročních kontrolách, které se týkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Do záznamů …

Proč je tak důležité vést si deník kontrol BOZP?

Lékárnička je alfou omegou každého pracoviště

U namátkových kontrol ze strany OIP či SUIP, které se zaměřují na bezpečnost práce a požární ochranu, je jedním z hlavních bodů kontroly přítomnost lékárničky na pracovišti, …

Lékárnička je alfou omegou každého pracoviště

Pracovní úraz klienta EXTÉRIE

Dne 14. 10. 2021 kontaktoval klient EXTÉRIE našeho technika a informoval ho o mimořádné události, kdy u nich na pracovišti došlo k pracovnímu úrazu zaměstnance. V souvislosti s nehodou na pracovišti se klientovi …

Pracovní úraz klienta EXTÉRIE

Zkušenosti školy v Praze s EXTÉRIÍ

Reference klienta při kontrole HZS v Základní škole V červnu letošního roku se nahlásila kontrola z Hasičského záchranného sboru z odboru prevence na kontrolu. Před kontrolou technik Extéria …

Zkušenosti školy v Praze s EXTÉRIÍ

Chci informační schůzku