Koordinátor BOZP

Jestliže pracujete jako řemeslník, stavebník, projektant, zhotovitel nebo se jinak podílíte na práci na stavbě, měli byste zpozornět. Pojem koordinátor bezpečnosti práce (koordinátor BOZP) je pro vás totiž klíčový.

Kdo je koordinátor BOZP?

Tento člověk koordinuje bezpečnost práce více účastníků jedné stavby. Je součástí fáze přípravy stavby, ale i její samotné realizace.

Povinnost zajistit koordinaci BOZP má vždy na zadavatel stavby. Koordinátora BOZP může provádět pouze odborně způsobilá osoba, dle zákona č. 309/2006 Sb. a musí mít k této činnosti platný certifikát. Koordinaci nikdy nesmí provádět hlavní zhotovitel stavby!

Kdy máte povinnost zajistit koordinátora BOZP na stavbě?

V zákoně je stanovené, že přítomnost koordinátora je nutná na všech stavbách, na kterých se podílí více než jeden zhotovitel a na kterých dochází k překročení stanovených limitů pracovních hodin i náročnosti stavby. Koordinátor BOZP by měl být povolán už při přípravě takové stavby, tedy při převzetí staveniště zhotovitelem.

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP je zadavatel stavby povinný zajistit koordinátora BOZP pro práci na staveništi a smluvně zavázat všechny dotčené zhotovitele stavby ke spolupráci s ním, respektování jeho podnětů, návrhů a odstraňování jím zjištěných závad a nedostatků.

Kde je koordinátor BOZP zapotřebí?

Jednoduše řečeno tam, kde plánujete náročnější stavbu a počítáte s více zhotoviteli. Pokud si nejste jisti, zda koordinátora opravdu potřebujete, můžete nás kontaktovat a my vám rádi poradíme.

Jaká je jeho činnost?

Mezi hlavní úkoly koordinátora BOZP patří především zpracování zásad BOZP, vypracování plánu BOZP, doporučování a konzultování věcí, které se týkají bezpečnosti práce.

Koordinátoři BOZP by měli vyhledávat rizika prací všech zhotovitelů a vzájemně je informovat o možnostech dopadu cizích rizik na jejich činnosti. Zároveň také zabraňují ohrožení zdraví třetích osob – například veřejnosti. Celkově koordinátor dohlíží na bezpečnost práce na stavbách.

Jak koordinace probíhá?

V rámci koordinace BOZP můžeme rozlišovat fázi přípravnou a fázi realizační. Během přípravné fáze se zpracovává plán bezpečnosti práce, právní předpisy o rizicích na staveništi, celkově se posuzuje zajištění BOZP a PO při pracovních postupech a na závěr se zajistí ohlášení stavby na inspektorát práce.

V realizační fázi již dochází ke koordinování bezpečnosti práce, kontrolování zabezpečení stavby, příprava a organizace kontrolních dnů BOZP.

Zpracování plánu BOZP

Plán má zajistit bezpečnou a zdraví neohrožující práci na staveništi. Plán BOZP se musí vypracovat individuálně na základě druhu a velikosti stavby. Koordinátor by po zpracování měl zajistit vzájemné seznámení vedoucích zaměstnanců s plánem BOZP.

Sami na to nestačíte? Nevadí, kryjeme vám záda!

Žádný podnikatel nemusí umět všechno, je ale nutné si umět vybrat správného parťáka, který to bude umět za vás. Kontaktujte EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709 a věnujte se naplno svému podnikání, vše ostatní uděláme za vás.

BOZP ve stavebnictví. Jaká rizika hrozí pracovníkům na staveništích?
Plán BOZP při ohlášení stavby ano nebo ne ?
Inspekce na pracovišti v rámci pracovnělékařské služby. Na co se jako zaměstnavatel musíte připravit?

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku