Kvůli touze zjednodušit si práci si zaměstnanec odnesl vážná zranění

K pracovnímu úrazu zaměstnance došlo 29. 12. 2021, kdy si skupinka pracovníků chtěla zjednodušit a urychlit práci, čímž nedodrželi a porušili pravidla BOZP. Nerespektování nebo porušování zásad bezpečnosti práce přitom patří k nejčastějším příčinám pracovních úrazů v zaměstnání.

Zaměstnanec utrpěl zranění při nedodržení pracovního postupu, předepsaný jeho zaměstnavatelem. Porušil pravidla systému bezpečné práce s jeřábovou kolejí DMK – navěšování těžkých výrobků na kolej, se kterými byl prokazatelně seznámen a stanoveným předpisem se měl proto řídit.

Nahlášená kontrola z důvodu šetření pracovního úrazu zaměstnance

Pracovní úraz přijeli dne 12. 1. 2022 prošetřit dva inspektoři ze SUIP (Státní úřad inspekce práce) Plzeňského a Karlovarského kraje. Vyžádali si výpis z obchodního rejstříku a nechali si předložit dokumentaci, se kterou byl zraněný pracovník prokazatelně seznámen. Následně chtěli znát podrobnosti a objasnění příčin pracovního úrazu, při kterém došlo k pádu břemena o váze cca 300 kg na zaměstnance.

Inspektoři si vyžádali také zpracované vyhodnocení pracovních rizik. Důkladně provedené vyhledávání a vyhodnocení rizik slouží jako efektivní nástroj prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání. V tomto případě byl zaměstnanec s rizikem pádu břemene a opatřeních, vyplývajících z pracovních rizik, řádně seznámen. Zaměstnavatel se tak žádného pochybení nedopustil a veškerou odpovědnost za zranění tak nese zaměstnanec, který porušil stanovené bezpečnostní předpisy.

Příčinou vzniku pracovního úrazu bylo nedodržení správné organizace práce a náhlá změna v zaběhlé a bezpečné práci. Zjednodušením práce zaměstnanci porušili zaměstnavatelem stanovenou strukturu, návaznost a systém práce, který je efektivní a zároveň bezpečný.

Zaměstnanci zbytečně riskují své zdraví

V žebříčku nejčastějších příčin pracovních úrazů patří špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko na první místo. Hodnota představuje zhruba 80 % celkového počtu pracovních úrazů. Zajistěte proto bezpečné pracoviště i pro své zaměstnance. Kontaktujte specialisty v oblasti BOZPPO na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku