Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové akce, jež mají veřejnost seznámit s tím, proč je bezpečnost práce a ochrana zdraví na pracovišti tak důležitá.

Evropský týden zaměřený na bezpečnost

Evropský týden BOZP se koná vždy 43. týden v roce, tedy v říjnu. V tento týden dochází k nejrůznějším akcím pro odborníky i veřejnost, jejichž cílem je zvýšení povědomí o bezpečnosti práce. Protože se v rámci Evropské unie neustále zpřísňují pravidla BOZP, je důležité si během tohoto týdne také představit veškeré směrnice, nejčastější chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští, i další informace.

Přečtěte si také: Co je to HACCP a co musí obsahovat?

Práce v digitálním věku

Hlavní téma letošního ročníku je Bezpečná a zdravá práce v digitálním věku, která reaguje na vznik umělé inteligence, ale i dalších technologií. Kampaň chce zajistit přístup zaměřený na člověka k řízení digitálních technologií na pracovišti.

Osvětová kampaň

Evropský týden bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří mezi nevýznamnější události kampaně Zdravé pracoviště. V rámci tohoto týdne se můžete těšit na filmové projekce, konference, workshopy, výstavy i soutěže a jiné vzdělávací akce.

Přečtěte si také: Kontrol komínů versus revize.

S Extérií pro vás bude BOZP hračka v jakékoliv ordinaci
Novelizace zákoníku práce
Nová vyhláška o hygienických požadavcích na prostory ve školách a školkách

Související články:

Co je to HACCP a co musí obsahovat?

Možná už jste se při provozu své firmy či podniku setkali s pojmem HACCP. Hlavním účelem Hazard Analysis and Critical Control Points je určení kritických bodů …

Co je to HACCP a co musí obsahovat?

Chci informační schůzku