Nejčastější chyby v dokumentaci BOZP. Část druhá

Řada podnikatelů vnímá povinnost mít zpracovanou dokumentaci BOZP a PO jako nutné zlo. Týká se totiž všech zaměstnavatelůOSVČ. Ne všichni si však dokumentaci vedou a ti co ano, v ní mají často spoustu chyb. Jaké další chyby podnikatelé v dokumentaci BOZP a PO dělají?

Zaměstnanci o nějaké dokumentaci BOZP nemají ani ponětí

Dokumentace BOZP obsahuje mnoho dílčích dokumentů, a proto mít ji pouze správně zpracovanou a pravidelně aktualizovanou zdaleka nestačí. Aby opravdu plnila svůj účel a stále zajišťovala vysokou úroveň bezpečnosti na pracovišti, musí s ní být seznámení také všichni zaměstnanci firmy. Ti nemusí být obeznámeni se všemi detaily dokumentace, stačí jim předat pouze informace, které jsou pro ně opravdu podstatné. Řeč je například o registru rizik, požární poplachové směrnici, pravidlech BOZP nebo průvodní dokumentaci k danému technickému zařízení, se kterým zaměstnanec pracuje. Zaměstnavatel musí se všemi povinnostmi své zaměstnance seznámit a doložit to jejich podpisem o proškolení. 

V opačném případě může mít zaměstnavatel při nahlášení kontroly nebo vzniku pracovního úrazu velký problém. Státní kontrolní orgány totiž při kontrolách vyžadují po zaměstnavatelích či odpovědných osobách důkaz o proškolení zaměstnanců v oblasti BOZP a další dokumenty, které by měly být právě součástí seznámení zaměstnance s dokumentací BOZP.

Chaos a chybějící systém v dokumentaci BOZP

Tento problém se kromě většiny podnikatelů týká také těch, kteří bezpečnost práce berou opravdu vážně nebo těch, kteří jsou odborně způsobilí v prevenci rizik či v požární ochraně. Zajištění dokumentace BOZP je totiž běh na dlouho trať. V průběhu podnikání totiž vznikají stále nové dokumenty, týkající se BOZP a PO. Když si v papírech nevytvoříte systém hned na začátku, může se vám snadno stát, že se brzy halda papírů a šanonů změní v neřízený chaos, ve kterém se jednoduše ztratíte. Je proto velmi důležité si hned na začátku udělat v dokumentaci pořádek. Všechny papíry si proto průběžně pečlivě třiďte a schovávejte. Možná vám to teď přijde jako ztráta času, ale věřte, že při kontrole pak velmi oceníte, že díky vytvořenému systému vše snadno dohledáte.

Nevíte, jak toho správného systému docílit? Navštivte náš e-shop bozprychle.cz, kde najdete kompletní balíček BOZP a PO. Po zakoupení vás navštíví náš technik společnosti EXTÉRIA, který si s vámi projde celé pracoviště. Následně vám navrhne dokumentaci BOZP a PO přesně na míru vašemu podnikání.

Přečtěte si další novinky v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku