Nejčastější chyby v dokumentaci BOZP, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí. Víte, čemu se vyvarovat? Část první

Povinná dokumentace BOZP a PO je některým firmám a podnikatelům stále trnem v oku. Dodržování bezpečnosti práce je totiž zákonem danou povinností, která se vztahuje na všechny zaměstnavateleOSVČ. Ne všichni si však dokumentaci BOZP a PO vedou a ti co ano, v ní mají často spoustu chyb. Pojďme se proto společně podívat na ty nejčastější z nich.

Nákup vzorové dokumentace BOZP

V případě, že se podnikatel rozhodne, že si dokumentaci BOZP nakonec pořídí, hledá k tomu tu nejjednodušší, nejrychlejší a především nejlevnější cestu. Často totiž po krátkém prostudování zjistí, že bezpečnostních předpisů a nařízení je opravdu hodně, a že se v nich absolutně nevyzná. Usoudí proto, že si dokumentaci BOZP zakoupí nebo bezplatně stáhne z internetu, aby měl pro případnou kontrolu něco doložitelného v ruce. Vzorovou dokumentaci si pořídí přesně v oboru jeho podnikání v domnění, že zahrnuje vše, co pro své podnikání potřebuje. A právě to je nejčastějším kamenem úrazů. Žádná vzorová dokumentace vám totiž nezaručí, že ji budete mít správně. Ptáte se proč? Jednoduše proto, že každá podnikatelská činnost má odlišná rizika, nebezpečí i povinnosti.
Pokud se přesto rozhodnete vzorovou dokumentaci zakoupit, rozhodně ji pak hned nezakládejte do šanonu. Požádejte o pomoc odborníka na BOZP, který vám dokumentaci upraví přesně na míru vašemu podnikání. Sice si za to trochu připlatíte, ovšem v konečném výsledku vás to vyjde pořád levněji, než kdybyste museli platit statisícovou pokutu za špatně vedenou nebo úplně chybějící dokumentaci.

Neaktuální dokumentace BOZP

Druhou nejčastější chybou, které se podnikatelé dopouštějí, je, že pravidelně neaktualizují svoji dokumentaci. Drtivá většina z nich si totiž po jejím zakoupení pouze vyplní firemní údaje a dokumentaci založí do archivu. Zapomínají však na zcela zásadní věc. Dokumentace BOZP je živý dokument, který vyžaduje pravidelnou aktualizaci. Pokud s ní tedy nepracujete, systém bezpečnosti práce nebude fungovat na vašem pracovišti nikdy zcela správně.
Navíc podle § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě toho pak vyhledává a hodnotí potenciální bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich eliminaci. Každou kontrolu bezpečnosti práce, kontrolu rizik, nové bezpečnostní opatření nebo odstraněné riziko je tedy vždy nutné zaznamenat do dokumentace BOZP a pravidelně ji tím aktualizovat.

Nelámejte si s BOZP a PO hlavu

Nevíte, jak toho správného systému docílit? Navštivte náš e-shop bozprychle.cz, kde najdete kompletní balíček BOZP a PO. Po zakoupení vás navštíví technik společnosti EXTÉRIA, který si s vámi projde celé pracoviště a navrhne vám dokumentaci BOZP a PO přesně na míru vašemu podnikání.

Přečtěte si další novinky v BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku