Nepodceňujte fyzickou zátěž vašich zaměstnanců na pracovišti

Kampaň Zdravé pracoviště vznikla s cílem poukázat na dlouhodobé zdravotní problémy zaměstnanců související s vykonáváním jejich práce. V letech 2020 až 2022 se kampaň zaměří na předcházení zdravotním problémům zaměstnanců a fyzickou zátěž na pracovišti. V rámci kampaně probíhá osvěta o tzv. muskuloskeletální poruše a jak jí zaměstnavatel může na svém pracovišti předcházet.

Na co si dát pozor?

Muskuloskeletální poruchy vznikají nejčastěji v důsledku manipulace s těžkými břemeny, při často opakujících se pohybech, z důvodu dlouhého sezení nebo stání ve stejné poloze, při práci v nepříznivém pracovním prostředí či při vysoce nasazeném pracovním tempu.

K příčinám vzniku fyzických obtíží často přispívají také psychosociální faktory, jako jsou časté přesčasy v práci, krátké přestávky na odpočinek, vysoké pracovní nároky, šikanadiskriminace na pracovišti nebo vysoké pracovní tempo. Všechny tyto rizikové faktory by se měl zaměstnavatel snažit co nejvíce eliminovat, v nejlepším případě se jim úplně vyhnout.

Jak předcházet chronickým potížím vašich zaměstnanců?

V rámci zachování bezpečnosti práce na pracovišti by mělo vedení firmy přijmout jistá opatření, jako jsou:

  • Zajistit efektivní uspořádání pracoviště
  • Poskytnout odpovídající vybavení a ochranné pracovní pomůcky na pracovišti
  • Zredukovat monotónní a opakující se práce
  • Omezit práce v náročných podmínkách a špatných pozicích
  • Střídat či přerozdělovat úkoly pro neustálou produktivitu zaměstnance
  • Plánovat pravidelné přestávky
  • Umožnit modernizaci těžkých strojů a pracovního prostředí

Přijetím těchto bezpečnostních opatření dokáže firma výrazně snížit riziko vzniku zdravotních potíží a chronických bolestí svých zaměstnanců. Tím také předejde úhradě finančního odškodnění za léčbu pracovníka či předčasnému odchodu zaměstnance do invalidního důchodu a s ním spojené finanční náklady na hledání a zaškolení nové pracovní síly.

Kde vlastně začít? Nechte si poradit

Bezpečnost práce je sama o sobě velice rozsáhlou oblastí, ve které se ne každý podnikatel orientuje. BOZP a PO jsou však zákonnou povinností pro každého podnikatele a jejich nedodržení je postihnuto vysokými finančními sankcemi.

Nechte si proto poradit přímo od odborníků z firmy EXTÉRIA. Stačí vyplnit níže uvedený formulář nebo napište e-mail na adresu recepce@exteria.cz a my se Vám obratem ozveme.

Čtěte také:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku