Nepodceňujte školení PO v bytových domech a zbytečně nehazardujte s lidskými životy!

Jeden mrtvý během nočního požáru v Berouně. Požár v plzeňském bytovém domě. Byt v Ostravě-Porubě v Plamenech. Noční požár na Vinohradech. Takto bychom mohli pokračovat dále a dále. Titulky ohledně jen vybraných posledních případů z tohoto léta. Požáry bytů a bytových domů jsou bohužel na denním pořádku a jejich počet neklesá. Svou daň si oheň vybírá v lidských obětech na životech a škodách za miliony korun ročně. Co je největší chyba? Kdo je za ni zodpovědný? Jak požárům a následným zraněním či úmrtím předcházet?

Nedbalost a neaktivita během požáru

Jednou z nejčastějších příčin vzniku požáru v bytových domech je lidská nedbalost. Ať už jde o nevhodné odhození či vyhození nedopalku ještě doutnající cigarety, volně dostupné zapalovače, ke kterým se mohou dostat děti, nebo jakýkoliv druh ohně v bytě nechaný bez dozoru. Častým důvodem je také elektrický zkrat, ke kterému dochází zejména při chybné elektroinstalaci či u pochybného elektrického zařízení.

Dalším lidským selháním je zpravidla i chybějící snaha o prvotní uhašení vzniklého požáru ještě v zárodku. Přitom se jedná o povinnost, kterou udává přímo zákon. Lidé mají tendenci být v šoku a nečinní, přitom právě rychlý a proaktivní přístup by zabránil mnohému neštěstí. Přitom se nejedná kolikrát o život ohrožující akci, kdy oheň ještě nebývá v plné ničivé síle, je dobře přístupný a v prostoru se nenachází tolik nebezpečných zplodin. Za tímto účelem jsou v každém bytovém domě hasicí přístroje, případně nástěnné hydranty. Ovšem už zřídka kdy umí tyto nástroje některý z nájemníků (či vlastníků bytů) použít.

Byrokracie na jedné straně, praktická stránka věci na druhé

Každý majitel budovy je ze zákona povinen splnit řadu zákonů, norem či vyhlášek. Problém až tak nenastává v oblasti vypracování vhodné PO dokumentace, jako v praktické stránce věci. Lidé každý den míjí na chodbách domu hasicí přístroj, ale v případě potřeby by jej jen hrstka z nich uměla použít. Pokud jsou již pořízeny kvalitní a funkční zařízení pro ochranu proti požáru (jako prevence proti jeho vzniku) a dochází k pravidelným revizím těchto zařízení, už jen ve velmi malém procentu dochází také ke školení, jak takové zařízení v případě potřeby použít.

Co tedy udělat pokud chcete ušetřit lidské životy a miliony za škody způsobené požárem?

V první řadě je třeba si uvědomit, že jde o lidskou bezpečnost, tedy o žádnou banalitu. Pokud dochází ke stavbě nové bytové jednotky, doporučujeme využít službu stavebního dozoru, který by měl zajistit, aby všechny stavební akce a úpravy probíhali v pořádku a byly v souladu s platnými normami a vyhláškami.

Pokud jste majitelem bytového domu, či jste představitelem bytového družstva, je nutné projít veškeré dokumenty a směrnice, týkající se nejen PO, ale i BOZP a aktualizovat je. Pokud máte správně vedenou BOZP a PO agendu, která je minimálně jednou ročně kontrolována prověrkou, významně tím snižujete pravděpodobnost závad a následného požáru.

Konečně velmi podceňovaná část, kterou je školení samotných obyvatel domu. Je nutné proškolit všechny obyvatele nejen ohledně požární bezpečnosti a ochraně, ale především o používání jednotlivých hasicích zařízení, aby tak mohli v případě potřeby snížit míru ohrožení a výsledných škod.

Když propukne požár, je už pozdě. Udělejte první krok už nyní!

Jste vlastníkem bytového domu? Jste představitelem bytového družstva? Máte odpovědnost nejen za daný bytový prostor, ale i za jeho obyvatele? Využijte komplexní službu jedinečného konceptu v oboru BOZP a PO. Odborníci z EXTÉRIA vám zpracují kompletní dokumentaci, pravidelně ji aktualizují a kontrolují bytový dům v rámci pravidelných roční prověrek. Navíc vás zastoupí při kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů a HZS. Šetřete peníze a lidské životy!

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

https://www.exteria.cz/revize-hromosvodu-aneb-proc-na-ne-nikdy-nezapominat/

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku