Základem pro bezpečnost na pracovišti je úklidový plán

Pořádkem na pracovišti se snažíme kromě čistého a příjemného prostředí zabezpečit i bezpečnosti na pracovišti. I úklid má svá pravidla v rámci BOZP, jak ho provádět, na co během něj nezapomenout a jak na něj upozornit ostatní zaměstnance.

Jedním z nástrojů eliminace rizika

Snad žádné běžné pracoviště se neobejde bez vytváření alespoň drobného nepořádku, to je v celku pochopitelné. Dokud vždy dojde k patřičnému úklidu je to v pořádku. Pokud se totiž jednou začne nepořádek na pracovišti přehlížet, je velice pravděpodobné, že se bude postupně kupit, což může vézt nejen k nepříjemnému pracovnímu prostředí, ale i vzniku nebezpečí.

Nejde jen o utřený prach

Dodržování čistého a uklizeného prostředí na pracovišti je důležité i například z hlediska organizace pracovních ploch, udržování podlah (před nebezpečím uklouznutí či zakopnutí), odstraňování (nebezpečného) odpadu nebo jiných potenciálně nebezpečných látek. Může být také součástí prevence proti vzniku požáru.

Incidenty, které mohou na neuklizeném pracovišti vzniknout:

  • zakopnutí na schodech nebo podlahách,
  • úraz způsoben padáním předmětů,
  • uklouznutí na špinavém povrchu,
  • narážení do neuklizených předmětů nebo špatně umístěného materiálu,
  • pořezání, propíchnutí nebo jiné poranění kůže, o hřebíky atd.

Je potřeba mít plán

Pro efektivní a kvalitní úklid pracoviště je vhodné mít vypracovaný detailní úklidový plán. Takový plán vám může pomoci s plánováním a řízením nejen samotného úklidu, ale i skladování či logistiky. Nezbytnou součástí je i školení zaměstnanců do úklidového programu. Nejen v technikách úklidu, používaných prostředcích a nakládání s nimi, ale i ochranných pomůckách. Možnými jednotlivými prvky úklidového programu mohou být například: údržba budov a zařízení, odstraňování prachu a nečistot, vybavení a prostředky pro zaměstnance, povrchy, údržba svítidel, uličky a schodiště, kontrola úniku tekutin, nástroje a vybavení, nakládání s odpady a úložný, potažmo skladový prostor.

Chraňte sebe, své zaměstnance i svůj majetek.

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si další informace z oblasti BOZP a PO, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku