Pozor, od listopadu platí nové nařízení o poskytování OOPP

Všichni zaměstnavatelé, ale i osoby pracující na živnostenský list (OSVČ), by nyní měli zpozornit. Vláda totiž vydala novelizaci nařízení ohledně osobních ochranných pracovních prostředků, tzv. OOPP.

Nové nařízení vlády č. 390/2021 Sb., nabylo účinnosti dne 1. listopadu 2021 a zrušilo tím předchozí předpis č. 495/2001 Sb., kterým se stanovuje rozsah a bližší podmínky poskytování OOPP, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Nová právní úprava ohledně OOPP vyplynula z členství České republiky v EU a ze znění transponované směrnice. Nařízení se dotkne osob, které pracují jako OSVČ, ale také zaměstnavatelů v podnikatelské sféře, ve veřejném sektoru nebo v neziskovém odvětví. Na základě vyhodnocení rizik a v situacích, kdy není možné rizika omezit nebo zcela odstranit, vzniká všem zaměstnavatelům povinnost poskytovat svým zaměstnancům OOPP. Nové nařízení vyplývá ze samotného zákoníku práce a mělo by oproti tomu předešlému usnadnit zaměstnavatelům výběr vhodných OOPP, které jsou pro jejich zaměstnance v závislosti na pracovním prostředí ty nejvhodnější.

Nemusíte se však bát nějakých drastických změn. Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., neobnáší velkou revoluci v poskytování OOPP a nepředstavuje žádné zásadní změny. Pouze se detailněji zaměřuje na některé pojmy, blíže je specifikuje a snaží se tak o to, aby nařízení bylo zaměstnavatelům ještě více nápomocné než dosud. 

OOPP jsou osobní ochranné pracovní prostředky, které zaměstnavatel poskytuje bezplatně. Slouží pro ochranu života a zdraví zaměstnanců na pracovišti. Chrání je proti různým chemickým, mechanickým, biologickým a fyzikálním vlivům, proti vlhku, chladu či proti nadměrným teplotám. Jejich používání si mohou vynutit i pracoviště, kde je přítomnost OOPP zaměstnanců stanovena bezpečnostnímihygienickými předpisy. Jejich používání může požadovat také státní odborný dozor nad bezpečností práce, hygienická služba nebo třeba nařízení odborové organizace.

BOZP vyřešíme za vás

Máte problém se v nových bezpečnostních nařízeních vyznat? Jde to i jednodušeji. Firma EXTÉRIA je odborníkem na poskytování služeb v oblasti BOZPPO a problematiku bezpečnosti práce tak vyřeší za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO, ať vám nic neunikne:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku