Vstupní školení BOZP a PO je nedílnou součástí každé firmy

Každý zaměstnavatel je povinný pro zaměstnance, kterého přijímá, nebo který přechází na jinou pracovní pozici, zajistit vstupní školení BOZP a PO. Bez absolvování tohoto školení zaměstnanec nemůže svou práci vykonávat. Co takové vstupní bezpečnostní školení vlastně obnáší?

Školení BOZP a PO v praxi

Každý zaměstnavatel ručí za to, že jeho zaměstnanci absolvovali vstupní školení BOZP a PO hned při svém nástupu do práce. Pracovníci jsou pak povinni dané předpisy a pokyny, se kterými se v rámci školení BOZP seznámili, dodržovat. Bezpečnostní předpisy jsou totiž závazné pro každého zaměstnance dané společnosti. Školení BOZP a PO obsahuje informace, jako jsou:

  • Seznámení zaměstnance s přístroji, zařízeními, pracovními pomůckami, stroji, materiály a surovinami, které během své práce bude využívat,
  • Seznámení pracovníka s pracovním a ergonomickým prostředím pracoviště,
  • Upozornění zaměstnance na přísný zákaz užívání alkoholu a jiných návykových a omamných látek či jejich nošení na pracoviště,
  • Seznámení pracovníka o zákazu nošení nepovolených předmětů, které by mohly zapříčinit jeho pracovní úraz či ohrozit někoho jiného,
  • Seznámení pracovníka s bezpečnou obsluhou a bezpečnostním zajištěním strojů a přístrojů proti náhlému spuštění či proti spuštění neoprávněnou osobou apod.

Pro každého zaměstnance jsou informace, které získal v rámci školení BOZP a PO, závazné a musí je proto dodržovat. Jedině tak dokáže snížit pravděpodobnost vzniku pracovního úrazu na minimum či jej úplně odstranit.  

Přečtěte si další novinky v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku