Rok 2021 se může pochlubit nejnižším počtem smrtelných pracovních úrazů za posledních 20 let

V rámci Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů, který připadá na 28. dubna, si každoročně připomínáme ty, kteří zemřeli kvůli své práci. Podle získaných údajů ze Státního úřadu inspekce práce, došlo v loňském roce k výraznému poklesu počtu smrtelných pracovních úrazů. Tento počet je dokonce na nejnižší úrovni za posledních dvacet let.

Statistiky a jejich čísla

Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad evidují za loňský rok celkem 88 smrtelných pracovních úrazů. To je o 20 případů méně než v roce 2020. Celkový počet je také menší než v letech 2017 a 2019, kdy byl počet smrtelných pracovních úrazů nejnižší (95).

Loni oblastní inspektoráty práce zaznamenaly všech 88 smrtelných pracovních úrazů, oproti tomu na Český báňský úřad nebyl nahlášený jediný smrtelný pracovní úraz. Na celkovém počtu smrtelných pracovních úrazů se podíleli necelými 20 procenty také zahraniční zaměstnanci. Při činnostech vykonávaných v zahraničí pak došlo ke dvěma smrtelným pracovním úrazům.

Smrtelné pracovní úrazy v krajích ČR

Z regionálního pohledu se nejvíce smrtelných pracovních úrazů stalo v Jihomoravském (12), Středočeském (11) a Ústeckém (10) kraji. Naopak nejméně pracovních úrazů vykazuje Karlovarský kraj, kde došlo pouze ke dvěma pracovním úrazům, které byly smrtelné.

Nejčastější příčiny smrtelných pracovních úrazů

K nejčastějším příčinám smrtelných pracovních úrazů patří stejně, jako tomu bylo i loni, špatně nebo nedostatečně odhadnuté riziko, které figurovalo téměř v 70 procentech případů, což představovalo 61 úmrtí. Další častou příčinou bylo ohrožení jinými osobami (z důvodu odvedení pozornosti při práci, hádek, nedostatečných nebo úplně chybějících ochranných zařízení a zajištění pracovníků na pracovišti).

Podle statistik dochází k pracovním úrazům nejčastěji v odvětví stavebnictví, při práci s elektrickým zařízením a při manipulaci tlakových zařízení.

Přečtete si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Na jedné z kontrol u našeho klienta narazil technik na chybu v dokumentaci, která se může zdát jako maličkost. Jedná se ale o závadu, která je rozhodně nezanedbatelná. V kategorizace …

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Chci informační schůzku