Strojírenská firma pod drobnohledem kontroly z OIP

Strojírenská firma z Olomouckého kraje dostala oznámení o plánované kontrole z oblastního inspektorátu práce (OIP). Firma proto na nic nečekala a o dané skutečnosti ihned informovala techniky společnosti EXTÉRIA, u které je klientem. Do firmy následně dorazily dvě techničky BOZP. Provedly předběžnou kontrolu dokumentace BOZP a PO a celého pracoviště, aby zjistily případné nedostatky a klient měl tak dostatek času je odstranit.

Předběžná kontrola

Při kontrole dokumentů klient nepředložil techničkám revizní zprávy, protože nové revize proběhly nedávno a nebyly proto zatím revizním technikem firmě dodány. Chyběly také zprávy z periodických kontrol zaměstnanců, na což techničky klienta důrazně upozornily. Techničky mu proto doporučily, aby zaměstnancům zajistil alespoň termíny lékařských prohlídek, aby měl při kontrole argument pro inspektora, proč tyto zprávy z kontrol nemá. Dále bylo potřeba provést aktualizaci vyhodnocených rizik, upravit pracovní pozice a zajistit chybějící bezpečnostní značení pracoviště.

Podle § 6 zákona č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zaměstnavatel povinen na pracovišti, na kterém může dojít k poškození zdraví zaměstnance, umístit bezpečnostní značky, značení a zavést signály, které informují o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Zahájení kontroly z OIP             

Inspektor z oblastního inspektorátu práce dorazil o něco dříve. Klienta EXTÉRIE informoval, že předmětem kontroly bude preventivní kontrola zaměřená na vyhrazená zařízení. Inspekce byla zahájená kontrolou pracoviště, při které inspektor zjistil, že bojler využívaný na pracovišti je špatně zapojený a je nutná jeho reklamace. Dále klienta upozornil na absenci nátěru proti korozi na hlavním uzávěru plynu.

Po kontrole pracoviště se všichni přesunuli do kanceláře, kde proběhla kontrola dokumentace BOZP. Inspektora mimo jiné zajímala kontrola spalinových cest, revize elektroinstalace budovy nebo školení zaměstnanců. Dále si prošel vyhodnocení pracovních rizik, směrnici vybavení zaměstnanců OOPP a nahlédl také do prověrky BOZP a PO z letošního roku.  

Na závěr kontroly inspektor pouze upozornil na nedostatky týkající se špatného zapojení bojleru a některé chybějící revizní zprávy a vyhodnocení pracovních rizik u svařování laserem. Právě na ně byl klient v průběhu předběžné kontroly již upozorněn. Inspektor ještě poukázal na chybějící místní provozní bezpečnostní předpis ke skladu. Techničky se proto s panem jednatelem domluvily na doplnění dokumentů a vytvoření cenové nabídky pro tento předpis.

Celkově kontrola proběhla v pořádku a obešla se bez sankce. Chybějící dokumenty, které pan jednatel nepředložil v den kontroly, dodatečně zaslal e-mailem přímo panu inspektorovi z OIP.

Přečtěte si, jak u kontrol dopadli další klienti EXTÉRIE:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku