Řízení rizik BOZP je nezbytnou součástí každé firmy, část první

Řízení rizik je oblast, která analyzuje, minimalizuje, sleduje a kontroluje pravděpodobnost nebo dopad mimořádných či kritických událostí, ke kterým může na pracovišti dojít. Jedná se například o pracovní úraz, havárii, požár apod. Představuje tedy jakýsi základní stavební kámen bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásadně ovlivňuje její kvalitu a úroveň ve firmě.

Řízení rizik BOZP velmi úzce navazuje také na požární ochranu a zahrnuje procesy, jako jsou:

  • Vyhledávání rizik
  • Analýza rizik
  • Identifikace rizik
  • Hodnocení – posouzení rizik

Vyhledávání rizik

Prvním krokem při řízení rizik je jejich vyhledávání. Projděte si proto detailně vaše pracoviště a zaměřte se na místa, která mohou skrývat nebezpečné faktory, jež mohou být příčinou pracovního úrazu či jiné havárie. Seznamte se také s průvodní a provozní dokumentací a s provozními bezpečnostními předpisy všech technických strojů, zařízení a přístrojů. V dokumentech se mimo jiné také dozvíte jak provádět pracovní a technologické postupy při používání zařízení, jak se zařízením manipulovat, jak provádět montáže, opravy, údržby apod.

Nezapomeňte sledovat také technologické a pracovní postupy. Zaměřte se na konkrétní pracovní činnosti zaměstnanců a snažte se najít chyby, které by jim či jiným osobám mohly způsobit zranění. Promluvte si o bezpečnosti práce také přímo se svými zaměstnanci. Mohou vám posloužit jako hodnotný zdroj informací a zároveň uvidí, že vám na jejich zdraví a bezpečí záleží. To jistě ocení.

Vyhledávání rizik provádějte pravidelně, především pak v provozech, které vyžadují vyšší míru bezpečnosti. Řeč je například o pracovištích, kde se vyskytují nebezpečné látky, probíhají tam časté změny v pracovních či technologických postupech či se tam častěji vyskytují bezpečnostní rizika.

Mějte dokumentaci BOZP a PO v pořádku

Problematika BOZP a PO je složitá a ne každý zaměstnavatel se v ní vyzná. Přenechte prosto starosti s bezpečností práce na specialistech z firmy EXTÉRIA, kteří se o vše postarají za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a domluvte si s námi schůzku.

Přečtěte si další novinky v oblasti bezpečnosti práce:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku