Řidič referent – kdo ho může školit a o koho se vlastně jedná?

Řidič referent a řidič z povolání. I když to jsou dva zcela odlišné pojmy, jejich význam se mezi sebou často mylně zaměňuje. Pojďme si proto připomenout, jaký je mezi nimi rozdíl a kdo vlastně školení řidičů referentů může provádět.

Kdo je to řidič referent?

Označení řidič referent může mít jakýkoliv zaměstnanec, který v pracovní době využívá služební nebo vlastní vozidlo k přepravě osob, zboží nebo materiálu. Pracovník tedy řídí motorové vozidlo v rámci služební cesty, a to bez ohledu na to, jestli ho využívá pravidelně nebo jednou za rok. Řízení vozidla však nepředstavuje jeho hlavní pracovní náplň a není proto ustanoveno jako druh vykonávané práce v pracovní smlouvě. Řidič referent může být také pracovník, který řídí vozidlo mimo silnici, například ve skladových prostorách.

Nepleťte si řidiče referenta s profesionálním řidičem z povolání

Pozor na to. Řidičem z povolání je totiž zaměstnanec, jehož řízení vozidla za účelem převážení osob, zboží nebo materiálu je hlavní pracovní náplní, která je písemně stvrzena v jeho pracovní smlouvě. Navíc profesionální řidič potřebuje k výkonu svého povolání nejen řidičské oprávnění, ale také profesní průkaz. Aby ho zaměstnanec získal, musí se zúčastnit řádného školení profesní způsobilosti a následně úspěšně absolvovat závěrečný test. Toto školení pak řidič z povolání absolvuje každý rok v příslušné akreditované školicí instituci.

Kdo má školení řidičů na starost?

Na povinné školení řidičů referentů se vztahuje § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce. Ten zaměstnavateli nařizuje, aby zajistil svým zaměstnancům školení o právních předpisech takovým způsobem, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Jednoduše řečeno, pokud se zaměstnanec dostane při výkonu své práce do styku s vozidlem, musí být k jeho řízení řádně proškolený, a to hned při nástupu do pracovního poměru. Jak konkrétně školení řidičů referentů provádět nebo kdo by ho měl vykonávat, už však žádný zákon nestanovuje. Je to tedy čistě na zaměstnavateli, zda se rozhodne ke školení řidičů referentů najmout odborně způsobilou osobu, externí specializovanou firmu či si tuto povinnost vezme na vlastní odpovědnost.

Jak často se musí řidiči referenti školit?

Ani na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď, jelikož frekvence školení není specifikována v žádném zákoně a každý zaměstnavatel si ji tak určuje sám. Ideálně by se však školení řidičů referentů mělo opakovat alespoň jednou ročně nebo v případě nových legislativních změn.

Jak má školení řidičů vypadat?

Školení řidičů referentů se může uskutečnit prezenčně nebo online formou. Právě možnost e-learningu volí v dnešní době zaměstnanci stále častěji. Je to z důvodu větší flexibility, kdy mohou školení absolvovat z pohodlí domova. Tím šetří nejen čas, ale také peníze.

Součástí těchto školení jsou pak základní informace ohledně povinného vybavení motorového vozidla, pravidla silničního provozu, informace k poskytnutí první pomoci nebo jak postupovat v případě dopravní nehody. Veškeré tyto náležitosti uvádí § 349 zákon č. 262/2006 Sb. zákoníku práce, který seznamuje řidiče referenty s dopravními předpisy.

Další novinky v oblasti BOZP a PO:   

     

Související články:

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má …

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště …

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Chci informační schůzku