Jak zajistit bezpečnost práce na stavbě? Najměte si koordinátora BOZP

Ne vždy je na staveništi zapotřebí přítomnost koordinátora BOZP. V některých situacích však jeho přítomnost vyžaduje přímo zákon. Přečtěte si, zda je to i váš případ, a jak kvalitního koordinátora BOZP vlastně poznáte.

Kdo je koordinátor BOZP?

Činnost koordinátora BOZP podrobně definuje § 14 zákona 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kde se koordinátorem BOZP rozumí osoba pověřená zadavatelem stavby, která dohlíží a vzájemně ladí veškeré bezpečnostní práce zaměstnanců takovým způsobem, aby byla co nejvíce eliminována potenciální rizika při zahájení stavby. K tomu musí koordinátor znát problematiku bezpečnosti práce na staveništích a vlastnit osvědčení o odborné způsobilosti BOZP.

Úkolem koordinátora je tedy vyhledávat a odstraňovat hrozící rizika, informovat o nich dané zhotovitele stavby a minimalizovat ohrožení zdraví třetích osob jako jsou kolemjdoucí, kteří se pohybují v blízkosti stavby.

Důležité je připomenout, že koordinátor není osoba odborně způsobilá v prevenci rizik a nesupluje tak služby bezpečnostního technika, jak se mnozí domnívají. Navíc koordinátor BOZP nemůže být zároveň hlavním stavbyvedoucím, tzn. generálním zhotovitelem stavby.

Kdy budete služby koordinátora BOZP potřebovat?

Povinnost mít na stavbě koordinátora BOZP stanovuje zákon č. 309/2006 Sb., který udává, že předpokládaná doba trvání stavebních prací bude delší než 30 pracovních dnů. Zároveň se na této stavbě musí podílet více než 20 osob po dobu delší než jeden den. Plán celkového objemu práce pak nesmí přesáhnout 500 pracovních dnů na jednu osobu.

Další situací, kdy se na staveništi vyžaduje přítomnost koordinátora BOZP, je v případě práce se zvýšeným rizikem, kterou stanovuje zákon č. 591/2006 Sb.

Zjednodušeně lze tedy říct, že služby koordinátora BOZP využijete v případě, že se chystáte stavět nebo rekonstruovat složitější objekt větší než jednopatrový rodinný dům a potřebujete k tomu služby více než jednoho zhotovitele. Pokud byste přece jen koordinátora BOZP pro takovouto stavbu nenajali, hrozí vám pokuta až do výše jednoho milionu korun.

Jak poznat kvalitního koordinátora BOZP?

Každý koordinátor má před zahájením stavby připravený plán BOZP, který mu pomáhá dohlížet na dodržování bezpečnosti práce na staveništi a je součástí dokumentace pro povolení stavby. Plán se skládá z textové a grafické části. Koordinátor v průběhu stavby plán neustále využívá a pravidelně jej aktualizuje o nové a důležité informace, jako jsou pravidla BOZP a PO či odstranění potencionálních rizik na pracovišti.

Správný koordinátor ze zásady nesmí být:

  1. Ovlivněn ostatními účastníky stavby.
  2. Jednostranný k prospěchu druhé strany.
  3. Člověk, který jedná neprofesionálně, je s ním složitá komunikace, není vstřícný a ochotný se na něčem domluvit, má amatérský a lehkovážný přístup.

Naopak profesionálního koordinátora poznáte podle toho, že:

  1. Nezasahuje do ostatních technologických, projekčních či technických činností na stavbě.
  2. Je odborně způsobilý a má platný certifikát v oblasti BOZP a PO, který si pravidelně aktualizuje.
  3. Má kladné reference od svých zákazníků a již delší praxi v oboru bezpečnosti práce.
  4. Eliminuje rizika na pracovišti a dodržuje nařízení v rámci BOZP a PO.
  5. Organizuje pravidelné kontrolní návštěvy staveniště a ujišťuje se, že všechno probíhá tak, jak má.

Přečtěte si další novinky v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku