Státní úřad inspekce práce provedl za rok 2020 méně kontrol než v předchozích letech

Ani v uplynulém roce se zaměstnavatelé nevyhnuli kontrolám z inspektorátů práce. Za rok 2020 vystoupal celkový počet kontrol na 15 852, což je o 10 tisíc kontrol méně než v roce 2019. Důvodem poklesu četnosti kontrol byla především celosvětová pandemie COVID-19. Část zaměstnanců Státního úřadu inspekce práce totiž vypomáhala například krajským hygienickým stanicím v trasování nakažených.

Z celkového počtu provedených kontrol se 6 226 z nich zaměřilo na dodržování bezpečnosti práce na pracovišti a bezpečný provoz. Dodržování pracovních vztahů a podmínek věnovalo pozornost 3 408 kontrol. Za účelem odhalit nelegální zaměstnávání proběhlo 5 557 kontrol a na oblast zaměstnanosti se zaměřilo 661 kontrol. Orgány inspekce práce také provedly 605 kontrol pro zjištění příčin pracovních úrazů.  

Kontrolní orgány byly shovívavější

Na tíživou situaci, vyvolanou pandemií koronaviru, brali ohled také oblastní inspektoráty práce. Ty se snažily podnikatele nezatěžovat svou kontrolní činností, zejména pak v sektoru zdravotnictví a v sociálních službách. V důsledku toho se tak celkově snížil počet nejen provedených kontrol, ale i výše udělených pokut za nedodržení či porušení právních přepisů.

Kvůli řadě omezujícím opatřením se kontroly na pracovištích prováděly pouze v důsledku hrubého porušení předpisů. Ke kontrolám zaměstnavatelů tak docházelo v případě nevyplacení mezd nebo jejich náhrad. Kontroly probíhaly také v situacích, kdy došlo k rozvázání pracovněprávních vztahů bez výpovědní doby a odstupného nebo v případě ohrožení zdraví či dokonce života zaměstnance na pracovišti.

Za rok 2020 si Státní úřad inspekce práce připsal téměř 16 tisíc kontrol, v rámci kterých udělil zaměstnavatelům 3 101 pokut za porušení právních předpisů, a to v celkové výši 274 961 500 Kč.

Nenechte se zaskočit kontrolou. Buďte připraveni

Problematika bezpečnosti práce, požární ochrany a dalších právních předpisů je složitá a spousta zaměstnavatelů má problém se v ní zorientovat. Přenechte proto vaše starosti s dokumentací BOZPPO lidem, kteří tomu opravdu rozumí. Pro více informací neváhejte vyplnit níže uvedený kontaktní formulář nebo kontaktujte specialisty z firmy EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709, kteří vám se vším ohledně BOZPPO ochotně poradí.

Dále by vás mohlo zajímat:

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku