Začátek listopadu bude ve znamení rozsáhlých kontrol

Stále se zhoršující epidemická situace nutí kontrolní úřady zaměřit se na dodržování mimořádných opatření přijatých kvůli pandemii koronaviru. Hygienici proto plánují od 4. do 6. listopadu zahájit velkou kontrolní akci, která se zaměří na dodržování hygienických opatřeníbezpečnostních předpisů.

Vyšší pokuty za nedodržování nařízených opatření

Hlavním tématem jednání o rozsáhlé kontrolní akci bylo dohlédnout na udělování vyšších pokut za nedodržování nebo porušování mimořádných opatření. Podle hlavní hygieničky je sice výše udělovaných pokut v přestupkovém zákoně nastavena správně, apelovala však na to, že spousta krajských hygienických stanic vyšší pokuty neuděluje.

Co je psáno, to je dáno

Dalším důvodem kontrolní akce je sjednocení postupu při nařizování karantény. V minulosti totiž některé krajské hygienické stanice nařizovaly lidem karanténu prostřednictvím telefonu. To se však rozhodnutím Nejvyššího správního soudu změnilo. Od konce srpna by měli lidé o nařízené karanténě dostat vyrozumění písemně. Díky řádnému rozhodnutí pak může hygiena v případě potřeby vše snadno dohledat a případné zdroje nákazy tak dokáže rychle trasovat.

Podle dřívějšího vyjádření hlavní hygieničky provedli hygienici od jara přibližně 45 tisíc kontrol, které se zaměřily právě na dodržování přijatých mimořádných opatření.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Muskuloskeletální poruchy patří mezi nejběžnější zdravotní potíže v Evropě, které souvisejí přímo s prací. Jsou také nejčastější příčinou pracovní neschopnosti. O co vůbec jde a jak jim lze předcházet? …

Co jsou muskuloskeletální poruchy a jak jim předejít?

Rizikový hluk na pracovišti

Hluk patří mezi rizika, která jsou na pracovišti opomíjená. Vystavování se hluku v dlouhodobém měřítku přitom může mít negativní důsledky na vaše zdraví. Co vám při …

Rizikový hluk na pracovišti

Chci informační schůzku