Vyhněte se pokutám při kontrole kontrolních štítků

Při montáži hasicího přístroje byste neměli zapomínat na dobrou přístupnost k tzv. kontrolnímu štítku. Zamezíte tak zbytečné manipulaci s hasicími přístroji, což často vede k jejich nesprávnému umístění a uchycení. A přitom, za tyto „malé“ prohřešky hrozí nemalá pokuta.

Co je kontrolní štítek

O termínu poslední kontroly PO, která se dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. provádí nejméně jednou za rok, informuje tzv. kontrolní štítek. Ten také informuje o termínu příští kontroly a prokazuje provozuschopnost hasicího přístroje. Tyto štítky najdeme přímo na hasicích přístrojích, kvůli umístění hasicího přístroje, jsou ale často nepřístupné.

Častý kámen úrazu

Při nedobré dostupnosti k štítku, dochází během kontrol často k manipulaci s hasicím přístrojem za účelem lepšího přístupu. Dochází například k sundání přístroje z držáku, nebo jeho přemístění. Problém nastává ve chvíli, kdy se hasicí přístroj neumístí zpět na své místo, případně se nedostatečně uchytí.

Na co si tedy dát pozor

V první řadě je důležité pamatovat na dostupnost k hasicímu přístroji, potažmo ke kontrolním štítkům, už při samotné montáži hasicího přístroje do provozovny. Dále pamatujte na to, že po každé manipulaci s hasicím přístrojem je důležité jej vrátit zpět na příslušné místo. Vhodné místo upravuje taktéž vyhláška č. 246/2001 Sb., která říká, že hasicí přístroj může být postavený na zemi, nebo zavěšený na držáku, ale vždy tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu či převržení.

Nebo to nechte na nás a my to dáme do pořádku za vás!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku