Kontrola z Konfederace umění a kultury navštívila pražskou pobočku firmy

V pražské pobočce společnosti, zaměřující se na LEGO stavebnice, se uskutečnila plánovaná kontrola z KUK (Konfederace umění a kultury). Technik BOZP a PO společnosti EXTÉRIA proto na nic nečekal a za klientem dorazil na pracoviště s dostatečným časovým předstihem, aby doplnil šanon o aktualizovanou dokumentaci, chybějící podpisy a evidenci v kartách výdeje OOPP.

Zahájení kontroly

Přesně ve smluvený čas dorazili na místo dva inspektoři z KUK a ihned zahájili kontrolu. Jako první chtěli vidět dokumentaci BOZP a PO, kterou má firma od EXTÉRIE zajištěnou. Vzhledem k tomu, že oba inspektoři přišli s touto dokumentací do styku už při předešlé kontrole, která však proběhla na jiné pobočce firmy, přesně věděli, co všechno je možné v daných směrnicích dohledat, a kde přesně to najdou. Při kontrole inspektoři upozornili na pár novinek v oblasti BOZP. Také majiteli firmy sdělili, že je potřeba mít vytvořený dokument, který by odkazoval na obeznámení zaměstnanců se zařazením do jednotlivých kategorií z hlediska kategorizace prací. V konečném zhodnocení pak klientovi pochválili pravidelnou aktualizaci dokumentace.

Kontrola pracoviště

Při následné prohlídce pracoviště upozornil jeden z inspektorů majitele společnosti na potřebu doplnit další značení únikové cesty a nutnost spravit nouzová osvětlení, protože některá světla nesvítila. Inspektoři poukázali také na to, že je důležité udržovat volné únikové východy. Následně se přesunuli ke kontrole plynové kotelny, kde majiteli firmy vyčetli, že zde skladuje zboží. V kotelně totiž nesmí být nic skladováno a klient proto slíbil, že vše ihned napraví a skladované zboží odstraní.

V závěru kontroly oba inspektoři sdělili, že na pracovišti klienta nenašli žádné velké nedostatky. Požadují pouze doplnit chybějící značení únikových cest. Kontrola tedy proběhla v pořádku a bez velkých závad.

Buďte na kontrolu připraveni i vy

Ať už se vám nahlásila kontrola či nikoliv, mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. V opačném případě vám totiž hrozí nejen vysoké pokuty, ale také se zvyšuje riziko vzniku pracovního úrazu. Obraťte se proto na firmu EXTÉRIA, která se o bezpečnost práce postará za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a domluvte si s námi schůzku.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Chci informační schůzku