Musí zaměstnavatel provádět zkoušky na alkohol u zaměstnanců? Musí být zpracována směrnice?

Musí zaměstnavatel provádět zkoušky na přítomnost alkoholu či jiných omamných látek u zaměstnanců v rámci bezpečnosti práce?

Jakým zákonem se to řídí v BOZP?

Musím jako zaměstnavatel (firma) mít zpracovanou směrnici jako součást BOZP?

Kdo může provádět zkoušky na alkohol?

Povinnost zaměstnance podrobit se zjištění, zda není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, je dána ust. § 106 odst. 4 písm. i) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Z uvedeného ustanovení vyplývá, že pokyn k tomuto zjištění může provést pouze oprávněný a písemně určený vedoucí zaměstnanec.

Ve směrnici k problematice alkoholu a návykových látek zaměstnavatele, se stanoví jakým způsobem bude ověření na přítomnost alkoholu či jiných omamných látek provedeno. Dále se zde stanoví oprávněné osoby, které mohou tuto zkoušku provést u zaměstnanců.

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP:

Nelegální zaměstnávání tzv. práce na černo u zaměstnavatele vyplatí se Vám? Co za to hrozí zaměstnanci a zaměstnavateli? Víte to?

Tlakové acetylenové lahve, jak s nimi manipulovat a skladovat?

Musí jednatelé ve firmách chodit na pracovně lékařskou prohlídku?

Inspektoráty práce se zaměřovali v roce 2018 na nelegální zaměstnávání a udělili 496 pokut v celkové výši 151 351 500 Kč

Školení BOZP a PO u zaměstnanců na dohodu. Musí se školit z BOZP? Jak často?

Musím jako malá firma mít dokumentaci bezpečnosti práce – BOZP? Jaké směrnice z BOZP musí obsahovat?

 

Související články:

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Hotely a další jiná ubytovací zařízení jsou velmi specifická v rámci bezpečnosti a požární ochrany. Musí totiž splňovat podmínky pro zachování bezpečnosti nejen pro své zaměstnance, ale i hosty. I proto jsme pro zvědomnění sepsali tyto nejdůležitější základní body, které by každé ubytovací zařízení mělo splňovat.

Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Možnost vzít svého zvířecího kamaráda s sebou do zaměstnání se stává jedním ze zaměstnaneckých benefitů u stále více a více zaměstnavatelů. V České republice jsou představiteli například pracoviště internetového prohlížeče Seznam.cz nebo pražská pobočka společnosti Mars, konkrétně divize Royal Canin.

S mazlíčkem do zaměstnání? Je to dobrý nápad?

Chci informační schůzku