Inspektoráty práce se zaměřovaly v roce 2018 na nelegální zaměstnávání a udělili 496 pokut v celkové výši 151 351 500 Kč

Nelegální práce se nevyplácí. Svědčí o tom kontroly Inspektorátu práce, který za rok 2018 udělil celkem 496 sankcí v celkové výši 151 351 500 Kč! Pozor na neohlášenou kontrolu OIP!

Nejčastěji byly v roce 2018 odhalovány nelegálně pracující osoby na pracovištích zaměstnavatelů sektoru stavebnictví, zpracovatelského průmyslu a sektoru velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel; ubytování, stravování a pohostinství.

Z celkového počtu 8 339 kontrol zaměřených na odhalování nelegálního zaměstnávání (dále jen NLZ) byla oblastními inspektoráty zjištěna nelegální práce u 1 048 subjektů. Kontrolami bylo odhaleno 4 583 nelegálně zaměstnaných osob. V 763 případech se jednalo o občany ČR, ve 225 případech o občany EU (nejčastěji osoby se slovenskou, rumunskou a bulharskou státní příslušností) a v 3 595 případech o cizince, občany třetích zemí.

Orgány inspekce práce se při kontrolní činnosti zaměřené na nelegální zaměstnávání setkávali i se zneužíváním institutu agenturního zaměstnání. Jednalo se o případy tzv. zastřeného zprostředkování zaměstnání, kdy namísto řádného zaměstnávání fyzických osob za účelem jejich dočasného přidělení k uživateli jsou uzavírány obchodní vztahy. Snahou bylo zejména zastřít výkon závislé práce cizinců ze zemí mimo EU.

V roce 2018 bylo zastřené zprostředkování zjištěno u 248 subjektů a uloženo celkem 29 pokut v celkové výši 7 123 000 Kč.

Kontaktujete profesionální firmu Extéria na zajištění služeb pro BOZP, PO a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádní kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v BOZP a PO:

BOZP a školní úraz, musí se vést evidence? Jak vytvořit záznam o úrazu dětí, žáků a studentů? Kde zaslat? Jak odškodnit žáka?

Školení BOZP a PO u zaměstnanců na dohodu. Musí se školit z BOZP? Jak často?

Recenze a zkušenosti klienta v kovoobrábění a CNC strojů při kontrole Inspektorátu práce

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku