BOZP v administrativě

Možná se domníváte, že práce v oblasti administrativy je naprosto bezpečná a nehrozí pro ni žádná rizika. Opak je pravdou. I zde musíte dbát na dodržování pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Jaké jsou povinnosti BOZP a PO při práci v administrativě?

Možná rizika

  • Elektrická zařízení

Elektrická zařízení jsou v kancelářích běžnou součástí, a tudíž byste měli počítat i se s nimi spojenými riziky. Měli byste se řídit dle návodů výrobce a také dodržovat pravidelné revize elektrospotřebičů. Zaměstnanci mohou utrpět úraz elektrickým proudem – ať už od počítače, tiskárny či mikrovlnné trouby. Tato zařízení a jejich poruchy navíc mohou vést k požáru, který opět dostává zaměstnance do ohrožení.

  • Schody

Úrazy se velmi často ději právě na schodištích. Ať už jde jen o škobrtnutí nebo pád, následky mohou být i velmi vážné.

  • Káva

Jedním z rizik může být i na první pohled nevinná příprava kávy. Může dojít například k opaření rychlovarnou konvicí nebo i samotnou kávou. Nedodržování bezpečných postupů při čištění kávovaru – pokud dochází například k odvápňování, které není nijak nahlášeno nebo označeno, může dojít k požití chemikálie jiným zaměstnancem.

  • Špatná ergonomie

Správná ergonomie při práci v sedě může zabránit problémům se zády a krční páteří, ale také se zrakem či bolestí hlavy. Člověk, který pravidelně ve své práci sedí například u počítače, by měl pečlivě dodržovat ergonomická pravidla, aby co nejvíce omezil rizika, která z této činnosti vyplývají. A jak tedy vypadá správná ergonomie? Vzdálenost vašich očí od obrazovky by měla být 45-70 cm, v sedě by měla výška desky stolu odpovídat výšce opřených loktů, přičemž předloktí i nadloktí by měla být v pravém úhlu. Měli byste mít dostatečný prostor pro nohy tak, aby šly natáhnout. Židle či křeslo by vám měly umožňovat vzpřímené sezení.

Nejčastější úrazy

Mezi časté úrazy patří drobnosti, jako jsou škrábance nebo říznutí se o papír, ale také různá zakopnutí, uklouznutí či pády ze schodů. Jak už jsme zmiňovali výše, dochází také k opaření kávou či vodou obecně.

Mohlo by vás také zajímat: Víte, jaké pracovní úrazy se řadí mezi ty nejčastější a co je jejich příčinou?

Nemoci z povolání

V rámci dlouhodobého hlediska jsou zaměstnanci pracující v administrativě vystaveni velké psychické zátěži a stresu z práce. Velmi časté důsledky této práce jsou dlouhodobé bolesti hlavy, poškození zad a krční páteře, syndrom karpálního tunelu a problémy se zrakem. Ne všemu se dá 100% předcházet, ale v rámci BOZP bychom měli udělat možné maximum pro snížení dopadů práce na lidské zdraví.

Nemoci z povolání, ale i úrazy jsou nejčastěji zapříčiněné nedostatkem potřebných informací ohledně možných rizik a jak jim zabránit.

Školení BOZP v administrativě

Ani v této oblasti nezapomeňte na školení zaměstnanců. Školení by je mělo seznámit se všemi zásadami BOZP, potenciálními riziky na jejich pracovišti a také jakým způsobem se dají omezit.

Přečtěte si také:

Zimní údržba a BOZP
Je vůbec možné dodržovat limity u manipulace s živými břemeny?
Je tolerance kouření elektronických cigaret na pracovišti správná? Čím se liší od běžných cigaret?
Požární dveře a nejčastější chyby v jejich používání

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku