Zimní údržba a BOZP

V zimním období musíme počítat se specifickými riziky, která by zaměstnavatel neměl přehlédnout. Každý zaměstnavatel by měl věnovat pozornost zimní údržbě, která nejen zajišťuje plynulý provoz, ale také chrání zdraví zaměstnanců i dalších osob – právě proto je zimní údržba spjatá s BOZP a neměli byste ji podceňovat.

Co je zimní údržba?

Informace o tom, co to zimní údržba je, najdete v paragrafu 41, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. Jedná se o opatření a činnosti, které vedou k odstranění námrazy a sněhu, popřípadě k vyloučení určitých jejich vlastností (například kluzkost), které by mohly vést k úrazu.

Hlavním bodem zimní údržby je tedy především mechanické a chemické odstraňování ledu a sněhu. Dále je to také aplikace posypů, které omezují kluzkost povrchu. Kromě údržby komunikací jsou součástí zimní údržby také očištění předmětů či zařízení pro zajištění jejich funkčnosti a odstraňování sněhu ze střech kvůli možnému přetížení.

Mohlo by vás také zajímat: Vánoční trhy a BOZP

Ochrana zaměstnance

Pokud zaměstnavatel neprovádí zimní údržbu a zaměstnanec na pracovišti vlivem toho například uklouzne, už se jedná o pracovní úraz.

Pokud na pracovišti provádí pro zaměstnavatele zimní údržbu sám zaměstnanec, musí se počítat s několika riziky.

Prvním z nich je působení chladu, větru nebo sněžení, kterým jsou zaměstnanci při výkonu této práce vystavení. Může tedy hrozit nachlazení či onemocnění chřipkou, nebo dokonce vznik omrzlin nebo také podchlazení.

Jedním z rizikových faktorů je také stupeň námahy provádění zimní údržby. Odklízení sněhu z komunikace je mnohdy velmi namáhavé a musíte tedy i s tímto rizikem počítat. Na druhou stranu při snížení určitého stupně námahy například díky využití motorizovaných zařízení zde vznikají zase jiná rizika pro zaměstnance.

Ochrana před riziky

K předejití ohrožení chladem je zaměstnavatel povinen poskytnou zaměstnanci osobní ochranné pracovní prostředky – především kvalitní zimní oděvy. Pokud zaměstnanec odstraňuje námrazu, hrozí zde uklouznutí, které mnohdy může vést k jiným úrazům. Neměla by se tedy zanedbávat kvalitní obuv, která se tímto také stává osobním ochranným pracovním prostředkem.

Dále má zaměstnanec právo na přerušení práce a bezpečnostní přestávky při vykonávání práce po dobu delší než 2 hodiny v teplotě 4 °C a nižší.  Bezpečnostní přestávka musí trvat nejméně 10 minut. Dobu trvání práce musíte upravit teplotě, ve které ji zaměstnanec provádí – například při teplotě mezi -20,1 °C do -30 °C smí zaměstnanec pracovat pouze 30 minut.

Dalším typem ochrany může být také poskytnutí horkých nápojů, které organismus chrání před zátěží zimy.

Zaměstnavatel by měl také co nejvíce snížit namáhavost úkonu, například pomocí vhodných pracovních pomůcek, popřípadě zkrátit dobu práce nebo zajistit větší počet zaměstnanců, kteří budou zimní údržbu provádět.

Přečtěte si také:

Požární dveře a nejčastější chyby v jejich používání
Povinnosti ředitele školy v oblasti PO
Věděli jste, že i skladování má svá pravidla?
Neprůchodná úniková cesta ve školách a školkách je častým problémem

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku