BOZP ve školách: I žáci mají své povinnosti

Oblast školství je v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví velmi těžkým odvětvím, protože se nejedná pouze o zaměstnance, ale především o děti. Žáci mnohdy zapomínají na bezpečnostní pravidla, nebo je schválně porušují.

Stejně jako u jiných segmentů je i zde důležité určit rizika a vytvoři zásady, které mají za cíl jim předcházet nebo je odstraňoat.

Dokumentace k zajištění BOZP, kterou musí ředitel školy vést:

  1. Doklady o každoročních předepsaných prověrkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích 
  2. Projektová dokumentace  kotelny
  3. Školní řád, vnitřní řád
  4. Zápisy o provedeném školení zaměstnanců
  5. Evidence pracovní doby včetně přesčasové práce
  6. Kniha úrazů
  7. Záznamy o pracovních a školních úrazech
  8. Evidence uznaných nemocí z povolání
  9. Seznam osobních ochranných pracovních prostředků

(zdroj: MSMT.cz)

Seznámení s pravidly je klíčové

Seznámit žáky s bezpečnostními pravidly je jedním z prvních úkolů, které učitelé na svých hodinách mají. Vždy je o něm písemný záznam a s pravidly musí být seznámeny všechny děti. 

Kromě teoretických znalostí a školení se samozřejmě dbá na bezpečnost používaných nástrojů a zařízení. To platí především v hodinách tělesné výchovy nebo jiných předmětů, kde se zachází s různými pomůckami, například chemie či fyzika.

Právě v tělocviku dochází k největšímu počtu zranění. Kontrola cvičebních pomůcek a prostor určených ke cvičení je pravidelnou součástí přípravy na výuku. Těsně za tělesnou výchovu se co do zranění počítají školní výlety a exkurze. 

Přečtěte si také: Evakuace při požáru: Co byste o ní měli vědět?

Povinnosti žáků 

Své povinnosti však mají i žáci, studenti a jejich zákonní zástupci. Kromě dodržování školního a vnitřního řádu školy musí dodržovat i všechny bezpečnostní zásady, se kterými byli seznámeni.

Nejvíce úrazů je na základních školách 

Nejvíce úrazů evidují základní školy. S odstupem jsou na druhém místě školy střední. Na ostatních typech škol a školských zařízeních je úrazovost výrazně nižší. Dobrou zprávou je, že většina zranění je pouze lehčího charakteru a nemá vážnější následky.

Přečtěte si také:

Jak má vypadat kniha úrazů?
Neriskujte pokutu za nezřízení preventivní požární hlídky.
Regály a jejich bezpečné užívání na pracovišti

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku