Jak má vypadat kniha úrazů?

Zaměstnavatel je povinen vést evidenci pracovních úrazů. Do této knihy by měl vedoucí pracovník zapisovat všechny úrazy, které vzniknou na pracovišti. Jak by měla kniha úrazů vypadat a co všechno by v ní mělo být?

Kdy se jedná o pracovní úraz?

Pojem pracovní úraz blíže specifikuje § 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Ten definuje pracovní úraz jako poškození zdraví nebo smrt, které vznikly zaměstnanci:

  • Nezávisle na vůli pracovníka krátkodobým, náhlým a násilným působením vnějších vlivů,
  • Při plnění pracovních úkolů,
  • V přímé souvislosti s plněním pracovních úkolů

Důležité je také připomenout, že podle zákoníku práce není pracovním úrazem takový úraz, který se zaměstnanci přihodil cestou do práce a zpět.

Evidence úrazů

Zaměstnavatel je povinen dle § 105 odst. 2 zákoníku práce vést v knize úrazů evidenci o všech úrazech. Do knihy se zapisují i menší úrazy, které se mohou zdát zanedbatelné, protože nevedou k pracovní neschopnosti. Zkrátka se eviduje úplně každý úraz.

Jestliže se jedná o úraz, který způsobil neschopnost zaměstnance v době delší, než jsou 3 kalendářní dny, nebo dokonce smrt, provede zaměstnavatel záznam o pracovním úrazu, jenž musí odeslat na Oblastní inspektorát práce.

Co v knize úrazů musíme najít?

Obsah knihy úrazů najdete v ust. § 2 odst. 1 nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů. Kniha by měla například obsahovat jméno a příjmení zaměstnance, datum a hodinu úrazu, místo a činnost, při které k úrazu došlo. Dále musíte samozřejmě popsat druh zranění, příčinu a jméno toho, kdo úraz zaznamenává.

Přečtěte si také: Jak správně vyplnit záznam o úrazu a na co si dát pozor.

Zaměstnavatel je také povinen vydat zaměstnanci na jeho žádost kopii nebo výpis údajů o jeho úrazu. V případě smrtelného pracovního úrazu vydá kopii rodinným příslušníkům.

Přečtěte si také:

Víte, kdy se jedná o pracovního úraz?
Smrtelný úraz zaměstnance: jak postupovat a proč nepodceňovat prevenci.
Proč jsou předkontroly důležité?

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku