Evakuace při požáru: co byste o ní měli vědět?

Požár je jedno z největších rizik každého podniku, a proto je potřeba dbát především na školení o prevenci vzniku požáru. Chvilka nepozornosti může napáchat velké škody, mnohdy i na lidském zdraví či životech. V případě takové nehody se počítá každá minuta a zaměstnanci by měli být řádně poučení o tom, jak správně probíhá evakuace při požáru.

Aby mohlo dojít k evakuaci nejen zaměstnanců, ale také zákazníků nebo dalších lidí na pracovišti je nutné mít vypracované vhodné evakuační postupy.

Jak vytvořit evakuační plán?

Evakuační postupy jsou součástí evakuačního plánu, jenž je nutné ze zákona vytvořit. Součástí evakuačního plánu jsou veškeré evakuační metody, které jsou definovány různými pojmy a pokyny, kterými se řídit. 

Při vytváření evakuačního plánu se samozřejmě berou v potaz veškerá bezpečnostní opatření, která jsou k dispozici v podniku. Dále v něm najdete také evakuační cesty, které slouží k rychlému opuštění budovy v případě, že by přece jen na místě vypukl požár.

Přečtěte si také: Co patří mezi nejčastější příčiny požáru?

Školení zaměstnanců

Ať už je ve vašem podniku jakákoli pravděpodobnost toho, že dojde k vypuknutí požáru, měli byste v každém případě proškolit své zaměstnance.

Ze zákona se školení zaměstnanců v požární ochraně provádí vždy při vstupu do zaměstnání a poté v pravidelných intervalech alespoň jednou za dva roky. Odborníci však doporučují přistupovat ke školení v požární ochraně zodpovědněji, konkrétně by se mělo školení provádět jednou za rok.

Zásady bezpečné evakuace

Pamatujte na základní pravidla, která jsou pro bezpečnou evakuaci důležitá. Nikdy například nepoužívejte pro evakuaci výtah. Urychleně opusťte budovy a vyčkejte na bezpečném místě shromáždění. Pokud jste koordinátor, ujistěte se, že jsou evakuováni opravdu všichni ze skupiny.

Přečtěte si také:

Neprůchodná úniková cesta ve školách a školkách je častým problémem
Bezpečnost v domovech pro seniory
Co musí obsahovat lékárnička na pracovišti?

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku