Co byste měli vědět, pokud zaměstnáváte osoby mladší 18 let?

Zaměstnat neplnoletého pracovníka s sebou přináší specifické právní předpisy, které je nutné znát. Určují totiž nejen druh prací, které může nezletilý vykonávat, ale také jak dlouhá může být maximálně směna a další specifika.

Pouze přiměřená práce

Mladiství pracovníci mohou vykonávat pouze práci, která odpovídá jejich rozumovému a fyzickému rozvoji. Kromě toho je nutné jim věnovat zvýšenou pozornost, ať už se jedná o zvýšenou péči či zajištění příslušného dohledu. Zaměstnavatel je také povinen se mladistvému dostatečně věnovat na školení, přizpůsobit tempo i intenzitu jeho potřebám. Podle zákoníku práce je zaměstnavatel také povinen poskytnout takové pracovní prostředí, které dodá mladistvému podmínky pro všestranný rozvoj.

Omezení v rámci pracovní doby

Délka jedné směny nesmí překročit 8 hodin a týdně nesmí dojít k překročení 40 hodin. Mezi směnami musí zaměstnavatel zajistit odpočinek nejméně 12 hodin a po maximálně 4,5 hodinách zajistit mladistvému přestávku. Zakázána je práce přesčas a v noci. Výjimku tvoří práce nepřesahující 1 hodinu, a to pod dohledem zaměstnance staršího 18 let.

Další specifická omezení

Další omezením, se kterými je nutno při zaměstnávání nezletilých počítat, jsou například:

  • nemožnost s nimi uzavřít dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách,
  • nemohou prodávat tabákové výrobky nebo alkohol,
  • nutno vést seznam mladistvých zaměstnanců (obsahující jméno, datum narození a druh práce).

Ztrácíte se v moři povinností v rámci BOZP?

Nechte to na odbornících z EXTÉRIA. V případě zájmu o vyhotovení potřebné dokumentace, její vedení a v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany nás neváhejte kontaktovat na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář.

Přečtěte si další aktuality z oblasti BOZP a PO:

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku