Co je to BOZP? Kdo je povinný řešit BOZP? Musím mít BOZP?

Co je to BOZP?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (zkratka: BOZP) je velice široký interdisciplinární (mezivědní) obor. V současné době však neexistuje oficiální definice, a proto v odborné literatuře můžete nalézt různé definice v závislosti na úhlu pohledu na zajištění bezpečnosti práce (např.: souhrn opatření stanovených právními předpisy a zaměstnavatelem, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu).

Neznalost zákonů neomlouvá dávejte si pozor, zda plníte veškeré zákonné povinnosti. Pokud podnikáte týká se to i Vás! Sankce za nedodržování zákonné povinnosti v BOZP jsou vysoké a můžou být od stovek tisíc až po 2 000 000 Kč.Ochráníme Vaše podnikání, před sankcemi více zde

Kdo musí řešit BOZP?

Povinnost zajišťovat BOZP se nevztahuje pouze na zaměstnavatele a zaměstnance, ale též na zaměstnavatele, který je fyzickou osobou a sám též pracuje (např. praktický lékař, tlumočník, truhlář, malíř pokojů, účetní, auditor), na fyzickou osobu, která provozuje výdělečnou činnost (OSVČ), spolupracujícího manžela nebo dítě předcházejících osob a na fyzickou nebo právnickou osobu, která je zadavatelem stavby nebo jejím zhotovitelem, případně se na zhotovení stavby podílí. Povinnost zajišťovat BOZP se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

Potřebujete poradit v BOZP? Konzultaci zdarma více zde?

Extéria profesionální služby v BOZP, požární ochraně s mnoha referencemi a zkušenostmi u více jak 4700 klientů. Kontaktujte Extérii pro konzultaci u Vás zcela zdarma vice na tel.: 558 273 577. Extéria působí v rámci celé České republiky!

Kontrola krajské hygieny na pracovištích zaměstnavatelů tedy firem

Pracovnělékařské služby – co to znamená pro zaměstnavatele?

Od ledna se zvýší náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání

 

Související články:

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

O tom, jaké povinnosti má v oblasti BOZP ze zákona zaměstnavatel, u nás najdete mnoho článků. Jak je to ale s bezpečností práce z pohledu zaměstnance? Na co má …

Práva a povinnosti z pohledu zaměstnance

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Naši technici se na kontrolách často setkávají s chybějící kategorizací prací, se kterou následně souvisí další problémy. Co kategorizace prací vůbec je a proč je pro každé pracoviště …

Co je kategorizace prací a proč ji musíte mít?

Chci informační schůzku