Další úspěšná kontrola KHS s Extérií

To, že vás již kontrola KHS navštívila, neznamená, že k vám za pár let nepřijde znovu na inspekci. Příkladem je veřejná obchodí společnost, kterou Krajská hygienická stanice navštívila před čtyřmi lety a také letos v únoru. I tentokrát se společnost spolehla na Extérii a opět proběhla úspěšná kontrola.

Po příchodu paní inspektorky se s ní náš technik a pan majitel vrhli na prohlídku pracoviště. Paní inspektorka se také ptala, zda došlo během těch čtyř let k nějaké změně v oblasti výroby. Majitel firmy vysvětlil, že k žádným změnám nedošlo.

Prohlídka pracoviště

Při prohlídce pracoviště všichni společně navštívili výrobní prostory i zázemí zaměstnanců. Paní inspektorka zde nenašla žádné nedostatky či problémy, a proto se poté rovnou přistoupilo k prověrce dokumentace BOZP.

Přečtěte si také: Vyhněte se pokutám za chybějící revize.

Bezchybná dokumentace

Jako první si vyžádala předložení smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb. K té opět neměla výtky. Spokojená byla paní inspektorka také s předloženými lékařskými posudky i se směrnicemi věnujícími se osobním ochranným pracovním prostředkům. Následně technik Extérie předložil inspekci také karty výdeje OOPP jednotlivých zaměstnanců.

Poslední dokument, který byl vyžádán, byly aktuální školící osnovy věnující se BOZP a PO. Školení zde proběhlo již začátkem února, takže ani v této oblasti paní inspektorka nenašla žádné chyby.

Úspěšná prověrka

V závěru kontroly KHS provedla paní inspektorka rekapitulaci všech zjištěných skutečností a ohodnotila celou kontrolu velmi dobře, nebyly shledány žádné závady a nedostatky.

Další úspěšná kontrola přinesla našemu klientovi jistě velkou radost a úlevu.

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Mohlo by vás také zajímat:

Zámečnická firma pod drobnohledem OIP
Povinnost BOZP a PO se netýká jen velkých firem
Proč je označení regálů na pracovišti tak důležité?

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku