Proč je označení regálů na pracovišti tak důležité?

Při kontrole OIP u našeho klienta provozujícího lakovnu narazil inspektor na některé chyby. Kromě neprovedené revize elektrických zařízení bylo problémem také chybějící označení regálů na pracovišti. Proč jsou ale štítky na regálech ve skladu tak důležité?

Štítky na regálech

V našem článku Věděli jste, že i skladování má svá pravidla? jsme se věnovali problematice BOZP ve skladech, dnes se konkrétně zaměříme na regály a jejich označení. Našemu klientovi chyběly na regálech štítky udávající nosnost a počet buněk ve sloupci. Značení je tedy dle slov pana inspektora nutné doplnit na soustavu poliček. Regály musí náš klient také pořádně uchytit ke zdi.

Regály musí být trvale označené štítky s uvedením nejvyšší nosnosti buněk regálů, počtem buněk ve sloupci a nosnost samotného sloupce. Štítky by vám měl předat dodavatel spolu s průvodní dokumentací, ve které najdete návod k použití, podmínky správného ukotvení, nosnosti a další.

Chybějící revize elektrických zařízení

Kromě regálů našel pan inspektor nedostatek v chybějících revizích přenosného elektrického zařízení, tzn. tiskáren, počítačů či prodlužovacích přívodů. Klient slíbil inspektorovi i technikovi, že revize zajistí a dodá co nejdříve, aby bylo vše na pracovišti v pořádku.

I díky našim technikům a předkontrolám byly na pracovišti nalezeny jen tyto nedostatky. Naši technici si před kontrolami pracoviště vždy důkladně projdou a případné problémy se snaží eliminovat. Neponechejte BOZP a PO náhodě a obraťte se na profesionály.

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si také:

Co patří mezi nejčastější příčiny vzniku požáru?
Konzultace u klienta před kontrolou OIP a typické chyby.
Kdo všechno jsou klienti EXTÉRIE?

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku