Zámečnická firma pod drobnohledem OIP

Kontrolu OIP tentokrát podstoupila zámečnická firma, u které byl náš technik nejdříve na předkontrole. Jak firma u kontroly obstála a jaké chyby technik našel?

Naše komplexní služby

Kromě předkontroly zde Extéria provedla také roční obnovu služeb BOZP a PO. Jednalo se o provedení školení zaměstnanců a vedoucí zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Zaměstnanci společnosti se také zúčastnili školení věnující se bezpečné práci ve výškách a nad volnou hloubkou. Tuto sérii zakončilo školení řidičů referentských vozidel.

Z revizních zpráv chyběly kromě protokolu o kontrole hasících přístrojů a zápisu o kontrole vysokozdvižného vozíku téměř všechny potřebné revize. Ty bylo nutné do kontroly doplnit.

Přečtěte si také: Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních.

V druhé části předkontroly technik prošel pracoviště firmy. Zde paní jednatelku upozornil na chybějící bezpečnostní značení „Pozor pohyb vozíků“. Toto značení musí být umístěné na vnější straně vrat vedoucí do dílny, kde se vysokozdvižný vozík pohybuje. Dále technik upozornil na nutnost doplnění označení jednoho regálu. K danému regálu je třeba také zajistit volný přístup. Obecně bylo potřeba z pracoviště odstranit věci, které zde neměly co dělat.

Prověrka OIP

V den samotné kontroly se náš technik vydal na pracoviště s časovým předstihem, aby ještě jednou zkontroloval všechny chyby, které při první prohlídce našel.

Poté už přijel samotný pan inspektor a rovnou se vydal na prověrku pracoviště. Při kontrole svářeček si pan inspektor všimnul, že zaměstnanci využívající svářečku, ke které chyběly revize a průvodní dokumentace. Dále si inspektor vybral namátkově dva zaměstnance. Jich se následně vyptával, jakou činnost vykonávají a zda mají k dispozici svářečské průkazy.

Následně se kontrola zaměřila na dokumentaci BOZP a PO. Zde inspektor upozornil paní jednatelku na nutnost doplnění bezpečnostních listů ke všem nebezpečným chemickým látkám. Poslední výtkou bylo, že firma neměla smluvně domluveného poskytovatele pracovnělékařských služeb. Domluva bohužel proběhla pouze ústně, takže i tato smlouva musí být řádně doplněna.

Po odchodu inspektora z pracoviště společnosti  se náš technik ještě navrátil zpět do dílny, aby si vyfotil všechny nebezpečné chemické látky, ke kterým se doplní bezpečnostní listy.

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Vyhněte se pokutám za chybějící revize!
Proč je označení regálů na pracovišti tak důležité?
Kdo všechno jsou klienti EXTÉRIE?

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku