Dílny prošly kontrolou OIP až na drobnosti úspěšně

Kontrola z Oblastního inspektorátu práce tentokrát nečekaně přišla do dílny jednoho z našich klientů. Protože ovšem na místě nebyla žádná prověřená osoba, inspekce zvolila nové datum kontroly, na které již dorazil i technik Extérie. Jak kontrola dopadla?

Dílna společnosti má prostory ve velké hale vybavené stroji a zařízením k provádením truhlářské práce, proto byla nutná detailní prověrka celého pracoviště dílny. Na předkontrole technik našel nedostatky především v chybějícím značení regálů a nosnosti podlahy na balkónu.

V rámci kontroly dokumentace poté technik Extérie apeloval na doplnění periodické lékařské prohlídky u některých zaměstnanců. Ze strany Extérie bude poté také aktualizována zpracovaná dokumentace.

Dílny byly až na drobnosti v pořádku

Při samotné kontrole z OIP chtěla paní inspektorka nejprve vidět pracoviště. Zajímal jí především sklad materiálu a dílna. Problém shledala inspektorka hlavně v materiálu, který stál různě opřený o stěny. Informovala tedy o potřebě uložit tyto věci nejlépe do regálů tak, aby nemohlo dojít k ohrožení v podobě zřícení materiálů na pracovníka. Vše ostatní bylo v pracovních prostorech v pořádku.

Přečtěte si také: Regály a jejich bezpečné užívání na pracovišti.

Detailní zpracování místního provozního předpisu

Dále se všichni společně přesunuli do kanceláře k provedení kontroly dokumentace. V administrativě nalezla paní inspektorka více nedostatků. Například se ukázalo, že společnost nemá k dispozici návody k daným strojům a zařízením. Pokud by nebylo možné je sehnat, vytvoří se pro ně místní provozní bezpečnostní předpisy. Dále paní inspektorka podotkla, že místní provozní předpis ohledně provozu skladu je potřeba více konkretizovat.

Vzhledem ke skutečnosti, že na pracoviště společnosti se vyskytují pracovníci společnosti DPD a Toptrans, je na základě požadavků paní inspektorky potřeba zpracování dokumentace věnující se  vzájemnému informování o rizicích. Externí pracovníci přepravních společností totiž v prostorách dílny skladují například dovezený náklad.

Mohlo by vás také zajímat:

https://www.exteria.cz/wp-admin/post.php?post=124951&action=edit
Co všechno dělá technik na předkontrole?
Co patří mezi nejčastější příčiny vzniku požáru?

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku