Co patří mezi nejčastější příčiny vzniku požáru?

Požár může vzniknout během malé chvilky nepozornosti, ale i z nedbalosti či nedodržování zásad PO a BOZP. Dle statistik HZS ČR může za vznik požár většinou lidský faktor. Tímto napáchá obrovské škody nejen na majetku, ale také na životech. Jaké příčiny vzniku požáru se řadí k těm nejčastějším?

Nedbalost a neopatrnost

Kouření, používání otevřeného ohně, manipulace se žhavým popelem, zanedbání či nedodržení bezpečnostních předpisů. To vše patří k nejčastějším příčinám vzniku požárů v důsledku nedbalosti, přičemž ze všech výrazně dominuje právě kouření. Celkově vzniklo v roce  2021 kvůli nedbalosti 5 102 požárů, což je rozhodně velmi vysoké číslo.

Kvůli těmto příčinám dochází k vysokým škodám, zraněním či dokonce k úmrtí osob. Nejčastěji dochází ke vzniku ohně v soukromých domácnostech, kde je také největší úmrtnost osob.

Technické závady

Druhou nejčastější příčinou požárů jsou technické závady (celkem 3593 požárů za rok 2021), vady materiálů, tření, přehřátí zařízení, cizí předmět ve stroji apod. K technickým závadám se často řadí také požáry elektroinstalace, elektrických zařízení a instalací ve vozidlech.

Přečtěte si také: Revize. Jak často by se měly provádět a proč se nevyplatí je zanedbávat?

Zanedbání údržby komínu

Příčinou vzniku požáru bývá často také vznícení usazených sazí v komíně, což je důsledkem zanedbání údržby komínu ze strany majitele dané nemovitosti. Tím se majitel dopouští porušení předpisů požární ochrany a ohrožuje tím nejen majetek a své zdraví, ale také zdraví svých blízkých. Mezi další příčiny vzniku požárů patří nevhodná konstrukce komínu či nevhodný odvod spalin. Celkově jsou požáry spojené s komíny třetí nejčastější.

ečtěte si také: Víte, jak často byste měli provádět kontrolu komínů?

Prevence

Požár dokáže napáchat obrovské škody na životech i majetku, není tedy dobré podceňovat řádnou prevenci. V rámci ní pořádají hasiči pravidelně školení ve školách, pečovatelských domech a na pracovištích. Do preventivních akcí můžeme řadit také kontroly. U právnických a podnikajících fyzických osob, bylo provedeno v roce 2021 celkem 4 353 tematických kontrol.

Když propukne požár, je už pozdě. Udělejte první krok už nyní!

Chcete se ujistit, že máte vše ohledně požární ochrany v pořádku? Využijte komplexní službu jedinečného konceptu v oboru BOZP a PO. Odborníci z EXTÉRIA vám zpracují kompletní dokumentacipravidelně ji aktualizují. Navíc vás zastoupí při kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů a HZS. Šetřete peníze a lidské životy!

Mohlo by vás také zajímat:

Školení protipožární ochrany
Požární dveře a nejčastější chyby v jejich používání
Školení a pravidelná roční prověrka pro školky, školy a gymnázia

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku