Dobrovolní hasiči by neměli zapomínat na odpočinek

Na stránkách VÚBP najdete projekt zaměřující se na výzkum bezpečnosti práce u dobrovolných hasičů a stresorů, které mají vliv na jejich zdraví. Dobrovolní hasiči jsou vystavováni různým druhům nebezpečí stejně jako hasiči z povolání. Jak stres ovlivňuje práci? Pojďme se blíže podívat na to, jak lze řešit stres u dobrovolných hasičů.

Dobrovolní hasiči zasahují u různých událostí, ať už to jsou požáry, dopravní nehody nebo jiné havárie. To vše působí jak na jejich fyzické, tak i psychické zdravé a kondici. Jsou neustále pod tlakem a vědomím nebezpečí, a proto se vše jmenovaný projekt chce věnovat zejména tomu, jak rozvíjet ochranu zdraví hasičů i na psychické úrovni.

Stres vede k chybám i traumatům

„V praxi se setkáváme se stavy, kdy se například při použití dýchací techniky může hasič zrychleným a intenzivním dýcháním dostat do stavu změněného vědomí, a může tak ve finále ohrozit jak sám sebe, tak ostatní.“ (zdroj zde)

Právě stres poté vede k možným chybám, zpomaleným reakcím či vzniku traumat. Řešením prý může být neustálé opakování cvičebních postupů s použitím dýchací techniky tak, aby se tato činnost stala pro hasiče normální a byl schopný v ní fungovat. Natrénování těchto situací poté k omezení stresu a tlaku, a tím pomůže hasičovi k lepšímu zvládání extrémních chvílí.

Co stres způsobuje?

Prvními příznaky vlivu stresových faktorů je například zhoršení reakčních a funkčních schopností, zhoršené dýchání, problémy se spánkem, trávicí potíže, bolest hlavy a mnoho dalších.

Přečtěte si také: Co patří mezi nejčastější příčiny vzniku požáru?

Odpočívejte a dopřejte si klid

Prevencí je také dostatečná doba „volna“, kdy se hlava i tělo stihnout uklidnit. Právě na dostatečnou dobu rekonvalescence dobrovolní hasiči často zapomínají.

Mohlo by vás také zajímat:

Požární dveře a nejčastější chyby v jejich používání
Kolik hasicích přístrojů musíte mít na pracovišti?
Regály a jejich bezpečné užívání na pracovišti

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku