Druhy hasicích přístrojů

Už ve škole jsme se všichni učili, že existují různé druhy hasicích přístrojů pro různé použití. Hasicí přístroje jsou nedílnou součástí PO, proto byste měli přesně vědět, jaké, kolik a kde byste jich na pracovišti měli mít.

Použití hasicích přístrojů záleží na druhu ohně a zejména na materiálech, látkách a plynech, které se mohou v okolí požáru vyskytovat.

Nezapomeňte si přečíst Kolik hasicích přístrojů musíte mít na pracovišti.

Vodní hasicí přístroje

Jak už název napovídá, je v tomto případě hasební látkou voda. Tento hasicí přístroj má nižší účinnost než jiné druhy a jeho použití je vhodné pouze pro požáry třídy A – tedy proti požárům, kde se vyskytují pouze pevné látky. Jejich nevýhodou je to, že proud vody, který z přístroje při hašení stříká, je elektricky vodivý. Neměli byste s nimi tedy hasit obytné domy, kde není vypnutá elektrická instalace. Dále jimi nehaste ani tekutiny, chemikálie, plyny a další.

Práškové hasicí přístroje

Hasební látkou je v tomto případě prášek hnaný plynem, ten působí jako tepelný výbuch, který ochlazuje plameny. Prášek navíc nevede elektrický proud, takže s ním můžete hasit i zařízení pod proudem.

Tento hasicí přístroj je vhodný pro požáry třídy A, B i C – tzn. může být použit tam, kde se vyskytují pevné, kapalné i plynné látky. Rozhodně s ním ale nehaste hořlavé alkalické kovy, elektrické přístroje či kuchyňské spotřebiče.

Pěnové hasicí přístroje

Jedná se o hasicí přístroj, který je založen na vodní bázi a obsahuje pěnidlo, které při setkání se vzduchem vytváří pěnu a rychle pohlcuje plameny. Velkou výhodou je jeho krycí účinek a to, že izoluje hořící látky od přísunu kyslíku, takže plamen vlastně dusí. Můžete jej použít při požárech třídy A a B, nehaste s ním ale plyny či elektroniku.

Sněhové hasicí přístroje

Sněhový hasicí přístroj obsahuje oxid uhličitý a má také jinou stříkací hadici. Tyto přístroje se používají pro požáry třídy B a elektrické požáry. Naopak se nehodí při výskytu pevných látek, jako je dřevo, textil či uhlí.

Proč jsou předkontroly důležité?
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Neprůchodná úniková cesta ve školách a školkách je častým problémem

Související články:

Pozor na úrazy na školních výletech!

Do začátku prázdnin nám již zbývá jen pár týdnů, a to znamená konání výletů a školních zájezdů. I v těchto chvílích nezapomínejte na základy bezpečnosti. A to nejen proto, …

Pozor na úrazy na školních výletech!

Chci informační schůzku