Proč jsou předkontroly důležité?

Pokud se k našemu klientovi nahlásí jedna z kontrol, vždy se snažíme přijet alespoň s týdenním předstihem na takzvanou předkontrolu. V rámci předkontroly hledáme i ty nejmenší chyby, které by pro inspekci mohly být problémem, a snažíme se je napravit. Nebylo tomu jinak ani u našeho klienta, který se zabývá prodejem vína.

Neaktualizované směrnice

Klienta čekala nahlášená kontrola OIP, náš technik se tedy zaměřil na celou oblast z hlediska BOZP a PO. Začal kontrolou směrnic, pracovních smluv a kategorizace prací. Bohužel klient kategorizaci neměl vytvořenou a ani schválenou. Dalším větším problémem bylo, že byly ve směrnicích stále uvedené staré pracovní pozice a ani OOPP neodpovídaly výkonům zaměstnanců. Technik si tedy musel vypsat všechny nové pozice, aby mohl následně vypracovat novou směrnici na OOPP a zaslat ji přednostně klientovi do e-mailu, aby stihl dopsat evidenci výdeje OOPP.

Chybějící revize

Poté se technik zaměřil na revize, u kterých našel největší potíž – klient totiž neměl revize vypracované vůbec na nic. Chyběly revize na elektrické spotřebiče, elektroinstalaci budovy, revize tlakových nádob, na plyn a plynová zařízení. Klient netušil, jak často se revize musí provádět, a tak tuto oblast zkrátka neřešil. Kontrola a revize spalinových cest podle něj údajně provedeny byly, ovšem technik o tom opět nenašel žádnou revizní zprávu.

Přečtěte si také: Bezpečná práce s elektrickými spotřebiči.

Chyby na pracovišti

Dále se technik přesunul na prohlídku pracoviště, kde našel další závady, které bylo do kontroly potřeba napravit. V hale, kde se nacházejí regály, například není vytvořená minimální nutná ulička pro průchod, protože zde překáží palety. Nebezpečné chemické látky byly na celém pracovišti uloženy v neoriginálních a neoznačených obalech. Chybělo také označení na elektrospotřebičích nebo u hlavních uzávěrů energií.

Mohlo by vás také zajímat: Věděli jste, že i skladování má svá pravidla?

Předkontroly vás ochrání před pokutou

Na opravení všech problémů měl klient týden. Technik se i v den kontroly dostavil na pracoviště dříve, aby zde ještě jednou vše zkontroloval. Pokud by majitelé neměli zajištěné služby Extérie, hrozila by jim u inspekce za všechny výše jmenované chyby nemalá pokuta.

Přenechte bezpečnost práce odborníkům

Chcete mít jistotu, že máte BOZP a PO zpracované správně? Obraťte se na EXTÉRII, jedničku v poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a dozvíte se víc.

Technické služby dostaly u kontroly KHS pochvalu!
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Zimní údržba a BOZP
Žebříky a s nimi spojené povinnosti v rámci BOZP

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku